held-expertise

Expertise

Wij beheersen alle facetten van het pensioenrecht. Wij adviseren en procederen onder meer over:

 • Wijziging van (pensioen)contracten, variërend van pensioenovereenkomst tot pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst
 • Geschillen over werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (werkingssfeer- en vrijstelling van verplichte deelname)
 • Collectieve waardeoverdracht van pensioen, buy-outs en liquidatietrajecten
 • Geschillen en uitleg over toeslagen/indexaties
 • Fiscaal pensioenrecht
 • Pensioenverzekeringen
 • Uitbesteding
 • Fusies van pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders
 • Oprichting algemeen pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
 • Pensioenaspecten bij fusies en overnames van ondernemingen
 • Governance bij pensioenfondsen zoals bestuursmodellen
 • Geschillen met de toezichthouders DNB en AFM
 • Medezeggenschap
 • Gelijke behandeling

Onze cliënten

Wij werken voor ondernemingen, pensioenfondsen, verzekeraars, advocaten, ondernemingsraden, verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen, uitvoeringsorganisaties, en financieel adviseurs. Ook werken wij nauw samen met M&A advocaten bij transacties.

Als dat nodig is, kunnen wij een beroep doen op een uitgebreid netwerk van onafhankelijke topadviseurs – zoals actuarissen, notarissen en accountants – om een volledig geïntegreerde service te kunnen bieden.

Onze expertise

Adviseren

Adviseren betekent voor ons het geven van een expert-mening en richting over een bepaalde juridische kwestie. Geen opsomming van risico’s en mogelijkheden, gevolgd door een disclaimer…

Procederen

Procederen is voor ons een middel voor de cliënt en geen doel. Lijvige processtukken schijven kunnen bijna alle advocaten. Goed en efficiënt procederen is een kunst die maar…

Overnames

Pensioenrecht is bij uitstek een vakgebied waar ervaring en expertise voor nodig is om goed te kunnen adviseren. Wij kunnen beter en sneller dan wie dan ook zien waar de risico’s en kansen liggen…

HELD B.V. | T. +31 (0)20 261 76 50 | INFO@HELDLAW.NL | KVK NR. 67299423
JOAN MUYSKENWEG 22 | 1096 CJ AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
POSTBUS 7823 | 1008 AA AMSTERDAM

© copyright 2017 HELD B.V. | algemene voorwaarden

Start typing and press Enter to search