held-header-overnames-zw

Overnames

De bijzonderheid van de arbeidsvoorwaarde pensioen is de externe uitvoering door een pensioenfonds of verzekeraar. Precies die bijzonderheid zorgt voor complicaties bij overnames. Bij activa-passiva transacties (overgang van onderneming) geldt het uitgangspunt dat de arbeidsvoorwaarden van rechtswege over gaan. Dit geldt ook voor pensioen, hoewel er een aantal uitzonderingen bestaat.

De uitvoering van de pensioenregeling gaat nooit van rechtswege over. De koper zal een nieuwe pensioenuitvoerder moeten vinden of moeten zorgen dat de pensioenregeling (tijdelijk) bij de oude pensioenuitvoerder wordt voortgezet. Hoewel bij een aandelentransactie alleen de zeggenschap verandert, spelen soortgelijke kwesties ook bij dergelijke transacties. Bijvoorbeeld omdat door een verbreking van het concernverband de aansluiting bij een ondernemingspensioenfonds niet kan worden voortgezet of de paraplu van een groepsverzekeringscontract wegvalt. En in alle gevallen is de mogelijk verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds een aandachtspunt bij overnames.

Overnames bieden ook kansen op pensioengebied, bijvoorbeeld om pensioenregelingen te harmoniseren. Ook daar zijn wij goed in thuis.

Wij hebben uitgebreide ervaring met overnames. Wij staan kopers en verkopers (via hun transactieadvocaten) bij in due diligence onderzoeken, bij het formuleren van contractsbepalingen in SPA’s en APA’s en in alle andere denkbare pensioenaspecten die zich bij overnames kunnen voordoen. Wij zijn goed bekend met de boekhoudkundige waardering van pensioenverplichtingen en de problematiek die speelt in verschillende jurisdicties.

HELD B.V. | T. +31 (0)20 605 63 47 | INFO@HELDLAW.NL | KVK 67299423
JOAN MUYSKENWEG 22 | 1096 CJ AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
POSTBUS 7823 | 1008 AA AMSTERDAM

Start typing and press Enter to search