held-header-procederen-zw

Procederen

Procederen vraagt veel van de betrokken advocaat maar evenzeer van de cliënt. Procederen is arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Niet voor niets bepalen de gedragsregels voor advocaten dat een minnelijke regeling vaak de voorkeur verdient boven een proces. Maar soms is procederen onvermijdelijk om het doel van de klant te bereiken.

Een goede procesadvocaat heeft kennis van de vakinhoudelijke kant, het procesrecht en weet het standpunt van zijn cliënt helder en overtuigend uiteen te zetten. Hij ziet en bedenkt strategieën. Aan dit profiel voldoen wij.

Wij hebben ervaring met procederen op ieder niveau. In civielrechtelijke procedures van de sector kanton tot en met gerechtshof, zowel in kort geding als bodemprocedures. In bestuursrechtelijke procedures staan wij cliënten bij van bezwaar en beroep tot en met het College van Beroep voor het bedrijfsleven (bij vrijstellingskwesties en tegen besluiten van DNB) of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (dispensatiekwesties van cao’s). Ook hebben wij ervaring in arbitrages en bindend adviesprocedures, ook als arbiter.

HELD B.V. | T. +31 (0)20 261 76 50 | INFO@HELDLAW.NL | KVK NR. 67299423
JOAN MUYSKENWEG 22 | 1096 CJ AMSTERDAM | THE NETHERLANDS
POSTBUS 7823 | 1008 AA AMSTERDAM

© copyright 2017 HELD B.V. | algemene voorwaarden

Start typing and press Enter to search