Collectieve pensioenwijziging via goed werkgeverschap kan, maar wanneer mag het?

De Hoge Raad bevestigt in het IFF-arrest dat een werknemer op grond van goed werknemerschap gehouden kan zijn in te gaan op een collectief wijzigingsvoorstel van de werkgever. Minder duidelijk is wanneer de werknemer moet instemmen met zo’n wijzigingsverzoek. De maatstaf waarbij de werknemer mag weigeren tenzij dat onaanvaardbaar is gaat te ver volgens de Hoge Raad. Wanneer de werknemer
in redelijkheid moet ingaan op een redelijk wijzigingsvoorstel van de werkgever blijft een belangenafweging. Bekijk publicatie …

Start typing and press Enter to search