Handhaving van progressieve premiestaffels tot 2037 nader toegelicht

In het vorige nummer verscheen het artikel ‘Blijven stijgende premiestaffels mogelijk via vlakke premie met pensioencompensatie? Kern van het voorstel van Prof. dr. drs. Mark Heemskerk en Mr. drs. Corey Dekkers is dat het bij verzekerde regelingen mogelijk is om via een vlakke premie met compensatie feitelijk tot 2037 de premiestaffel te handhaven voor bestaande én nieuwe werknemers. Een ‘sneak preview’ verscheen op 7 december 2021 in Pensioen Pro.2 Via verschillende kanalen ontvingen zij veel vragen en reacties van lezers en belangstellenden. Die vragen en reacties vormden voor ons aanleiding voor nadere toelichting en verduidelijking in dit artikel. Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search