held-advocaat-over-mark-heemskerk

Mark Heemskerk

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk EPP CFP is naast advocaat hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Hij combineert al sinds 2002 pensioenwetenschap met pensioenpraktijk. Dat stelt hem in staat om ingewikkelde pensioenproblemen via wetenschappelijke inzichten te vertalen naar begrijpelijke adviezen. Mark werkte bijna 10 jaar bij Houthoff Buruma en 5 jaar bij een in pensioenrecht gespecialiseerd kantoor (Blom Advocaten). Zijn economische graad gecombineerd met state of the art juridische kennis helpt hem cliënten beter te adviseren. Mark schreef meerdere boeken over pensioenrecht – waaronder het standaardwerk Pensioenrecht –  en talloze artikelen. Mark is een veelgevraagd spreker en docent en lid van diverse tijdschriftredacties. Tevens is hij eindredacteur van Pensioenrecht Updates.

Mark heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht > Pensioenen.

Op grond van deze registratie is Mark verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mark (1976) woont samen en heeft drie kinderen. Hij maakt zijn hoofd leeg op de fiets of met een racket.

Contactgegevens:
mark@heldlaw.nl
+31 (0)6 13 48 45 19
+31 (0)20 261 76 52

 Publicaties

page 1 of 3

Handhaving van progressieve premiestaffels tot 2037 nader toegelicht

In het vorige nummer verscheen het artikel ‘Blijven stijgende premiestaffels mogelijk via vlakke premie met pensioencompensatie? Kern van het voorstel van Prof. dr. drs. Mark Heemskerk en Mr. drs. Corey Dekkers is dat het bij verzekerde regelingen mogelijk is om via een vlakke premie met compensatie feitelijk tot 2037 de premiestaffel te handhaven voor bestaande én nieuwe werknemers. Een ‘sneak preview’ verscheen op 7 december 2021 in Pensioen Pro.2 Via verschillende kanalen ontvingen zij veel vragen en reacties van lezers en belangstellenden. Die vragen en reacties vormden voor ons aanleiding voor nadere toelichting en verduidelijking in dit artikel. Bekijk publicatie…

Read More

Wat te doen met de verzekerde regeling in de Wet toekomst pensioenen?

Voor verzekerde pensioenregelingen geldt overgangsrecht. prof. mr. drs. M. Heemskerk en Mr. drs. C. Dekkers inventariseren diverse mogelijkheden die het conceptwetsvoorstel biedt om verzekerde regelingen voort te zetten. zij doen enkele suggesties om gebreken en problemen in het overgangsrecht voor progressieve premies
te verduidelijken in het wetsvoorstel. Bekijk publicatie…

Read More

Gemeenschappelijke reactie M.B.T. invaren pensioenen

prof. mr. drs. M. Heemskerk (hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegen), Prof. dr. E. Lutjens (hoogleraar pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. mr. R.H. Maatman (hoogleraar vermogensbeheer en pensioenvraagstukken Radboud Universiteit Nijmegen) geven twee alternatieven voor afschaffing van individueel bezwaarrecht. De afschaffing van het individueel bezwaarrecht erodeert volgens hen het maatschappelijk draagvlak van de beoogde stelselherziening. Zij menen dat er behoefte is aan een regeling met betrekking tot de invaarproblematiek die voldoende draagvlak kan verkrijgen, zonder dat er sprake is van grote juridische of praktische bezwaren. De alternatieven worden door hen aangeduid als (I) Individueel bezwaarrecht met collectiviteitkring en (II) Collectief bezwaarrecht met collectiviteitskring. Bekijk publicatie…

Read More

Hoogleraren: ‘Bezwaarrecht tegen invaren voorkomt maatschappelijk verzet’

Behoud van bezwaarrecht, individueel of collectief, voorkomt verzet tegen invaren, aldus drie juristen. Fondsen kunnen het vermogen van deelnemers met bezwaren aanhouden in een collectiviteitskring waarvoor de huidige spelregels blijven gelden. Dat staat in een gezamenlijke reactie van Mark Heemskerk, René Maatman en Erik Lutjens op de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen. Bekijk publicatie…

Read More

Invaren Pensioenen: alternatieven voor afschaffing individueel bezwaarrecht

In het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen staat dat collectieve interne waardeoverdracht van pensioenaanspraken en -rechten mogelijk is op verzoek van de werkgever c.q. sociale partners met afschaffing van het onder het huidige recht bestaande individueel bezwaarrecht. Die afschaffing van het individueel bezwaarrecht zal naar verwachting veel verzet en onrust oproepen. In dit artikel presenteren prof. dr. E.Lutjens, prof. mr. R.H. Maatman en prof. mr. drs. M. Heemskerk werkbare en juridisch houdbare alternatieven voor afschaffing van het individueel bezwaarrecht. Bekijk publicatie…

Read More

Wat te doen met de verzekerde regeling in de Wet toekomst pensioenen?

Uitgangspunt van het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) van 18 december 2020 is dat alle pensioenovereenkomsten premieovereenkomsten worden. Er komen vier soorten premieovereenkomsten(art. 10 Wtp):
1 de nieuwe premieovereenkomst;
2 de verbeterde premieovereenkomst;
3 een premie-uitkeringsovereenkomst; en
4 een premie-kapitaalovereenkomst.
Vanaf 1 januari 2022 is het aangaan van uitkeringsovereenkomsten
niet meer toegestaan. Bestaande uitkeringsen
uitvoeringsovereenkomsten moeten ultimo 2025 zijn
aangepast. De uitkeringsovereenkomst verdwijnt, de
nieuwe premieovereenkomst verschijnt. Bekijk publicatie…

Read More

Kroniek pensioenrechtspraak 2019: meer uitspraken, meer duidelijkheid

In deze tweede kroniek pensioenrechtspraak blik ik terug op pensioenrechtspraak uit 2019. Eerst presenteer ik een statistisch overzicht van gepubliceerde civiele uitspraken over pensioen, uitgesplitst in thema’s. Daaruit blijkt onder meer de top 3 van meest voorkomende pensioenonderwerpen en het meest voorkomende specifieke pensioengeschil. Daarnaast belicht ik enkele richtinggevende en opvallende pensioenuitspraken. Aan bod komen onder meer (eenzijdige) wijziging, (on)voorwaardelijke indexatie, korten en de uitleg van werkingssfeerbepalingen, inclusief de verjaring van premievorderingen. Bekijk publicatie…

Read More

Pensioenrechtspraak 2018: cijfers en richtinggevende uitspraken

In dit artikel presenteert prof. mr. drs. Mark Heemskerk een overzicht van pensioenrechtspraak uit 2018. Tevens belicht ik enkele richtinggevende en opvallende pensioenuitspraken uit dat jaar. De uitspraken heb ik gerubriceerd in aantallen, onderwerpen en gerechtelijke instanties. Zo wilde ik meten en weten hoe vaak en over welke onderwerpen het meest is geprocedeerd, en bij welke instanties. De oogst uit 2018 presenteer ik in deze bijdrage. Daaruit blijkt de top 3 van meest voorkomende pensioenonderwerpen en opvallende pensioenuitspraken uit 2018. Bekijk publicatie…

Read More

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak december 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in december 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak november 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in november 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak oktober 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in oktober 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak september 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in september 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Geen automatisch pensioenontslag voor Peter van Nunes’, Geen gez…, iedereen gelijk, 2018 

Mark levert een bijdrage aan het boek van Peter van Nunes. Hij legt hem enkele discriminatiesdilemma’s voor die over pensioen gaan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?’, Ars Aequi 04/2018

Senior-rechter Willem Korthals Altes van de rechtbank Amsterdam dreigde eind vorig jaar de Staat met een dagvaarding tegen zijn gedwongen pensioenontslag bij 70 jaar. Mark geeft antwoord op de vraag of dit gedwongen pensioenontslag leeftijdsdiscriminatie is en of pensioenontslag bij 70 jaar wenselijk is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Laat je ontslaan vlak voor de AOW: meer ontslagvergoeding dan loonschade’, Pensioenalert 2018-9

Mark heeft alle op rechtspraak.nl gepubliceerde pensioenuitspraken van januari tot september 2018 bijgehouden en komt tot de conclusie dat de meeste pensioenuitspraken over uitleg gaan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Ruzie over pensioen. Waar gaat het over?’, Pensioenalert 2018-8

Mark heeft alle op rechtspraak.nl gepubliceerde pensioenuitspraken van januari tot september 2018 bijgehouden en komt tot de conclusie dat de meeste pensioenuitspraken over uitleg gaan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 2 maart 2018, NJ 2018/317

Mark bespreekt het Bovag-arrest van de Hoge Raad en besteed daarbij aandacht aan de knellende bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenuitvoerders…  Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 oktober 2017, NJ 2018/42

Mark bespreekt de beschikking van de Hoge Raad over de vraag of en wanneer een curator na faillissement een individuele levensverzekering mag afkopen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HvJ EU 13 juni 2017, C-258/14, NJ 2018/24 

Mark bespreekt het Florescu-arrest. Pikant genoeg meenden Roemeense rechters dat de Roemeense maatregelen om hun bijverdiensten als docent te korten op hun pensioen in strijd was met het EU-recht … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan pensioenuitvoerder’, Pensioenalert 2018-3

Stel: een werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan de pensioenuitvoerder. Dan doet (de advocaat van) de werknemer er verstandig aan om niet alleen de premies te vorderen maar ook het rendement. Dat maakt Mark in dit artikel duidelijk aan de hand van een uitspraak van de rechtbank midden-nederland … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak augustus 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in augustus 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juli 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juli 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak mei 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in mei 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak april 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in april 2018… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak maart 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in maart 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak februari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in februari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Einde arbeidsovereenkomst bij AOW leeftijd of pensioenleeftijd 67 jaar?’, Pensioenalert 2018-7

Mark bespreekt een uitspraak waarin de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het conform de CAO automatisch laten eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-leeftijd geen leeftijdsdiscriminatie is.. Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Schadevergoeding na onjuiste informatie bij waardeoverdracht’, Pensioenalert 2018-6

Mark bespreekt een uitspraak waarin het Hof Den Haag oordeelt dat het pensioenfonds aansprakelijk is wegens het schenden van de zorgplicht. Bij de waardeoverdracht van zijn pensioen van een verzekeraar naar het pensioenfonds was werknemer niet geïnformeerd over de mogelijkheid tot korting van zijn pensioen bij het pensioenfonds. … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Achterstallige pensioenpremies: is verjaring te voorkomen door schadevergoeding te vorderen?’, Pensioenalert 2018/2

Aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van februari 2018 bespreekt Mark of een werknemer bij achterstallige premiebetaling door de werkgever verjaring kan voorkomen door schadevergoeding te vorderen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak januari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in januari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Afstemming tussen pensioenrecht en privaatrecht gewenst’, WPNR 2018-7178

Aan de hand van ontwikkelingen en rechtspraak toont Mark aan waar pensioenrecht en privaatrecht elkaar nodig hebben en waar het knelt … Bekijk publicatie…

Heemskerk en Lutjens, ‘Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn niet in strijd met Europees recht’, Pensioenpro 2017

Verplichte bedrijfstakpensioenfondssen zijn niet in strijd met Europees recht. Dat lichten Mark Heemskerk en Erik Lutjens toe in het Financieel Dagblad naar aanleiding van een ingezonden stuk van Hans van Meerten en Theo Gommer… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Kroniek pensioenrecht 2015-2016’, TRA 2017/51

Mark bespreekt in deze kroniek pensioenrecht ontwikkelingen uit het pensioenrecht in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Dat doet hij aan de hand van (pensioen)wetgeving en rechtspraak… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, K. Kamminga, B. Werker, ‘Van uitkeringsovereenkomst naar PPR’, Netspar paper 2017-76

In dit Netsparpaper behandelen Mark Heemskerk, Rene Maatman, Bas Werker en Kees Kamminga de herziening van het pensioenstelsel: de overgang van een uitkeringsovereenkomst naar een persoonlijk pensioen met risicodeling. Wat moet er gebeuren indien een pensioenfonds het verzoek krijgt van sociale partners om een persoonlijk pensioen met risicodeling (een nieuw pensioencontract) uit te voeren. Daarbij onderscheiden zij een overstap naar de toekomst en een overstap waarbij het pensioen uit het verleden in het nieuwe stelsel wordt ingebracht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, ‘Verplichtstelling blijft overeind bij minder solidariteit’, FD Pensioen Pro 16 mei 2017

Mark en René Maatman lichten in dit opiniestuk in Pensioenpro van het Financieel Dagblad toe waarom minder solidariteit in het pensioenstelsel de verplichtstelling niet per se in strijd met Europees mededingingsrecht brengt… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid als ontslagvergoeding?’, Pensioenalert 2017-4

In dit artikel bespreekt Mark aan de hand van rechtspraak of de voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid mag fungeren als vervanging voor een ontslagvergoeding als dat in de cao staat… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioen korten: niet in strijd met eigendomsrecht?’, Pensioenalert 2017-3

Mark behandelt de vraag of het korten van pensioen in strijd is met Europees eigendomsrecht aan de hand van een kort geding uitspraak… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Inspraak in pensioen bij kleine ondernemingen’, Pensioenalert 2017-2

Mark gaat in op de (beperkte) medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen van werknemers bij kleine ondernemingen (<50 werknemers) … Bekijk publicatie…

Heemskerk en Huijg, ‘Instemmingsrecht OR bij pensioen: het was en blijft onduidelijk’, TPV 2016/13

Teun en Mark analyseren in deze bijdrage het wettelijke instemmingsrecht van de ondernemingsraad, zowel het dat was voor het nieuwe recht (per 1 oktober 2016) als daarna. Zij doen enkele aanbevelingen ter verbetering van dat recht… Bekijk publicatie…

Heemskerk en C. van Herpen, ‘Ook na wetsvoorstel nog lacunes rond stem van ondernemingsraad’, Pensioen Pro 28 januari 2016

De auteur laat samen met Corry van Herpen zien welke lacunes de wetgeving over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioen bevat… Bekijk publicatie…

Heemskerk en S. Kali, ‘Korting nabestaandenpensioen wegens groot leeftijdsverschil geen discriminatie? Bewijs het maar’, PM 2016

Centraal in deze bijdrage staat de vraag of de korting van het nabestaandenpensioen wegens een groot leeftijdsverschil tussen partners vrouwen discrimineert. Aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 18 december 2015 analyseren zij naast de vraag of de korting van het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen partners discriminatie is de betekenis voor de bewijslast en de toetsing van vermeende discriminatie… Bekijk publicatie…

Heemskerk en J. Los, ‘Overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder instemming OR’, TPV 2016/6

In deze bijdrage analyseren auteurs de rol van de ondernemingsraad indien een werkgever ‘overstapt’ naar een algemeen pensioenfonds (APF). Na een korte uiteenzetting van de kenmerken van een APF gaan zij in op het wettelijk medezeggenschapstekort van de ondernemingsraad… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenachterstanden voor de overname: de koper betaalt’, PM 2016/3

In deze bijdrage analyseer ik de gevolgen van het GOM arrest van het Hof Arnhem Leeuwarden van 1 september 2015 voor premieachterstanden bij de overname. Op zichzelf is het feit dat de achterstallige pensioenpremies van de verkoper van vóór de transactiedatum – hier een kleine € 2 miljoen – op de koper overgaan, niet schokkend. Intrigerend is wel dat het bedrijfstakpensioenfonds volgens het hof jegens de koper een zelfstandig vorderingsrecht op die achterstallige pensioenpremies heeft… Bekijk publicatie…

Heemskerk en J. Los, ‘Pensioenfonds verlaagt pensioenkapitaal werknemers: een nieuwe pensioenfondsroute’, PM 2016/69

Mag een ondernemingspensioenfonds zelfstandig besluiten om het pensioenkapitaal van een premieovereenkomst van werknemers te verlagen door de inkooptarieven te verzwaren? Dat lijkt de conclusie uit het MSD-arrest van Hof Den Bosch. Het ondernemingspensioenfonds paste de waarderingsgrondslagen aan, waarna het pensioenkapitaal tot zo’n 20% lager werd. In deze bijdrage analyseren auteurs dit arrest en de mogelijkheden die het biedt voor pensioenuitvoerders om de arbeidsvoorwaarde pensioen te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenontslagbeding of pensioenopzegging?’, TAP 2016/7

In deze bijdrage analyseert auteur aan de hand van wet(sgeschiedenis) en jurisprudentie de verhouding tussen pensioenontslag en pensioenopzegging. Auteur signaleer onduidelijkheden en licht toe waarom werkgevers kiezen voor de ene of de andere methode om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door pensioenopzegging of pensioenontslagbeding… Bekijk publicatie…

Heemskerk en J. Tangelder, ‘Pensioen wijzigen: klem tussen eigendomsrecht en vetorecht’, PM 2016/150

Auteurs bespreken de rol van het juridische eigendomsrecht en het vetorecht (bezwaarrecht) bij collectieve waardeoverdracht bij pensioenwijzigingen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, B. Werker, TOR 2016/27

Auteurs schetsen een nieuw soort pensioenovereenkomst: de persoonlijke pensioenrekening met risicodeling (PPR). Zij bespreken de juridische kwalificatie en benodigde wijzigingen voor introductie hiervan… Bekijk publicatie…

Heemskerk en J . Los, ‘Overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder instemming OR’, TPV 2016/16

Auteurs lichten toe onder welke omstandigheden de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij een overstap door de werkgever naar een algemeen pensioenfonds (APF)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, noot bij HR 6 november 2015, NJ 2016/169 (KPN)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 23 februari 2016, JAR 2016/56

Bekijk publicatie…

Heemskerk, D. Boeijen, R. Maatman, ‘Beëindiging van de doorsneesystematiek juridisch mogelijk’, PBM 2015/2

Auteurs presenteren op hoofdlijnen hun analyse van een Netspar paper over de juridische (on)mogelijkheden en effecten van een beëindiging van de doorsneesystematiek bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Die beëindiging heeft effect op de houdbaarheid van de (grote) verplichtstelling… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Eenzijdige wijziging pensioenregeling zonder instemming OR’, Pensioenalert 2015

Aan de hand van rechtspraak laat Mark zien dat de werkgever soms bevoegd is om eenzijdig de pensioenregeling te wijzigen, zelfs indien de ondernemingsraad niet heeft ingestemd met die wijziging… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, B. Werker, Heldere en harde pensioenrechten in de PPR, Pensioendoc 2015

Auteurs lichten toe hoe een persoonlijke pensioenrekening (PPR) er juridisch uitziet, en welke ‘eigendomsrechten’ daarbij horen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Kroniek Pensioenrecht 2014-2015, TRA 2015, 26

In deze kroniek pensioenrecht bespreekt Mark de belangrijkste pensioenwijzigingen en ontwikkelingen aan de hand van wet- en regelgeving en rechtspraak in de periode 1 januari 2014-1 januari 2015. Aan bod komen de volgende onderwerpen: – verplichte deelname pensioenregeling; – pensioenwijziging en medezeggenschap; – opzegging van de uitvoeringsovereenkomst; – aansprakelijkheid voor pensioen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, T.J. Zuiderman, Wat zijn de pensioengevolgen bij faillissement?, TAP 2015-2

Centraal in deze bijdrage staat de vraag wat de betekenis is voor een pensioenregeling indien de werkgever die een pensioenovereenkomst heeft gesloten met zijn werknemers failliet gaat. In dit overzichtsartikel staan de gevolgen daarvan beschreven… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wijzigt nieuw ontslagrecht pensioenontslag?, Pensioenalert

Auteur bespreekt het effect van de introductie van de Wet Werk en Zekerheid  (WWZ) voor het pensioenontslag en doorwerken na pensionering… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wijzigt nieuw ontslagrecht pensioenontslag? Pensioenalert 2015

Auteur bespreekt het effect van de introductie van de Wet Werk en Zekerheid  (WWZ) voor het pensioenontslag en doorwerken na pensionering… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 18 december 2015, NJ 2016, 170 (korting nabestaandenpensioen)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 1 september 2015, JAR 2015, 273

Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wat u niet wist van pensioenrecht maar u wel moet weten, Actioma-189, september 2014

Wat is pensioen nu eigenlijk en hoe wordt dat opgebouwd? Suzanne Kali en Mark Heemskerk geven in hun artikel antwoord op deze vragen. Daaruit zal blijken dat hoewel pensioen het sluitstuk van een carrière betreft het goed is om daar aan de start van je carrière over na te denken… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Experts aan het woord, Medezeggenschap en pensioen, TAO 2014

Interview met Mark over de regels voor wijziging en medezeggenschap bij pensioen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Foutje, bedankt. Pensioenadviseurs aansprakelijk, Pensioenalert 2014

Mark behandelt twee uitspraken- waaronder de Seacon-uitspraak – waaruit blijkt dat de pensioenadviseur of advocaat aansprakelijk is indien er geen goed pensioenadvies wordt gegeven… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Hoe demonteer je de fiscale pensioenbom onder de aftopping, PM 2014-12

In deze bijdrage bespreekt Mark de fiscale aftopping tot een pensioengevend salaris van €100.000 per 1 januari 2015. Hij schetst daarin de vereiste wijzigingen in de pensioenregelingen, de eenzijdige wijzigingsmogelijkheden voor de werkgever en het risico van verboden leeftijdsonderscheid… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Leeftijdsdiscriminatie door toepassing van de kantonrechtersformule, AR 2014, 16

In deze bijdrage analyseer ik opnieuw de verhouding tussen kantonrechtersformule en leeftijdsdiscriminatie. Aan de hand van rechtspraak en literatuur bespreek ik de nieuwe grenzen van het verbod van leeftijdsonderscheid in verband met (1) de kantonrechtersformule; (2) het pensioenplafond (aanbeveling 3.5); en (3) varianten op de kantonrechtersformule in het sociaal plan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioen 2015: 5 misverstanden, Pensioenalert 2014

In deze bijdrage bespreekt Mark vijf misverstanden bij een overstap naar een nieuwe pensioenregeling… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Nabestaandenpensioen korten van jongere partner toegestaan? Pensioenalert 2014

In dit artikel bespreekt Markt het korting nabestaandenpensioenvonnis van de Rechtbank Den Haag van het pensioenfonds voor Weg- en waterbouw. Daarin werd de korting van het nabestaandenpensioen wegens een leeftijdsverschil tussen partners objectief gerechtvaardigd geacht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Op zoek naar de grenzen van de solidariteit in het aanvullend pensioen, M.J.A. van Mourik (red.) in: Postrelationele solidariteit, SDU Den Haag 2014

In deze boekbijdrage bespreekt auteur de juridische solidariteitsnormen bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tevens verkent hij de juridische grenzen van die solidariteit, van verplichtstelling tot kenmerken van solidariteit bij pensioenfondsen en verzekeraars… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioen bij faillissement van een werkgever, TFZI 2014-8

In deze bijdrage analyseert auteur de pensioengevolgen bij faillissement van de werkgever. Hij bespreekt onder meer de wettelijke verplichting voor de werkgever om het pensioen extern onder te brengen, het voorkomen van kortingen, de pensioengevolgen voor werknemers en de aansprakelijkheid voor bestuurders van failliete vennootschappen met achterstallige pensioenpremies… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenschade in de ontslagvergoeding van oudere werknemers, Pensioenalert 2014

In dit artikel bespreekt Mark onder welke omstandigheden pensioenschade in de ontslagvergoeding van oudere werknemers wordt meegenomen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wanneer is deelname aan een pensioenregeling verplicht, Pensioenalert 2014

Auteur bespreekt wanneer deelname aan een pensioenregeling verplicht is, mede aan de hand van jurisprudentie over de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 14 november 2014, JAR 2014, 301

Auteur bespreekt wanneer deelname aan een pensioenregeling verplicht is, mede aan de hand van jurisprudentie over de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Verstand van zaken: Pensioenrecht AOW-leeftijd moet versneld omhoog, Mr. Magazine 2010

Na het winnen van de uitverkiezing voor Gouden Stoofpeer pensioenrecht een interview met Mr. Magazine over mijn visie op pensioen en pensioenrecht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies, Pensioenalert 2013

Mark licht aan de hand van rechtspraak en wetgeving toe onder welke omstandigheden bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor achterstallige pensioenpremies… Bekijk publicatie…

Heemskerk, De pensioenfondsroute, Pensioenalert 2013

Centraal in deze bijdrage staat de mogelijkheid om de pensioenovereenkomst van (ex-) werknemers te laten wijzigen door het penisoenfonds zonder dat de werkgever deze eenzijdig hoeft te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Gemorrel aan instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten, PM 2013, 99

Auteur bespreekt de reikwijdte van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioenbesluiten van de werkgever – de uitvoeringsovereenkomst – en een pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Inspraak werknemers bij verzekerde regeling is soap, NPN 15 mei 2013

In een interview met NPN verduidelijkt Mark waarom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad slecht is geregeld, onder meer voor wat betreft de uitvoeringsovereenkomst… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. de Greef, Instemmingsrecht OR bij PPI: goed geregeld of niet, P&P 2013-1

Auteurs wijzigen er op dat en waarom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij de premiepensioeninstelling niet goed is geregeld… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Koerswijziging damt medezeggenschap ondernemingsraad in, Financieel Dagblad 2013

Mark betoogt waarom de medezeggenschap van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt uitgehold… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Op zoek naar de grenzen van de solidariteit in het aanvullend pensioen, WPNR 2013, 6968

In deze bijdrage identificeert de auteur juridische solidariteitsnormen bij arbeidsgerelateerde pensioenregelingen en verkent hij de (juridische) grenzen van die solidariteit. Daarbij gaat hij onder meer in op de wettelijk afgedwongen solidariteit van de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en de verschillen in solidariteit bij pensioenfondsen en verzekeraars… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenaanspraken verjaren niet, Pensioenalert 2012

Mark gaat in op de vraag of pensioenaanspraken van (ex-)werknemers verjaren jegens de pensioenuitvoerder. Hij doet dat aan de hand van artikel 59 Pensioenwet en het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2012 (Bpf Bouw)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenontslagbeding na verhoging AOW-leeftijd: oppassen en aanpassen, AR 2013, 4

In dit artikel analyseert auteur ontwikkelingen, wettelijke basis en rechtspraak over pensioenontslag. Vanaf 1 januari 2013 kan door de verhoging van de AOW-leeftijd de contractuele pensioenontslagdatum afwijken van de AOW-leeftijd. Dat kan leiden tot een tijdelijk AOW-gat, Anw-gat en leeftijdsdiscriminatie. Dat is reden om het pensioenontslagbeding tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen… Bekijk publicatie…

Heemskerk c.s., Pensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk.

Auteurs bespreken aan de hand van jurisprudentie (ECN en Delta Lloyd arrest) wanneer het pensioen kan worden gewijzigd met slapers en pensioengerechtigden… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioen wijzigen van gepensioneerden kan maar mag het ook, Pensioenalert 2013

In dit artikel bespreekt Mark de mogelijkheden om het pensioen van gepensioneerden te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HvJ EU 26 september 2013, JAR 2013, 284 (Experian)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 8 februari 2013, JAR 2013, 73 (zorgplicht Bpf Bouw)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 september 2013, JAR 2013/249 (ECN)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij ktr. 31 juli 2013, JAR 2013, 191 (Gom)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 8 november 2013, JAR 2013, 300 (Delta Lloyd)

Bekijk publicatie…

Heemskerk en Huijg, ‘Een golf aan pensioenclaims dreigt’, FD 8 maart 2012

Teun en Mark berichten in dit FD-artikel over het standpunt van De  Nederlandse Bank omtrent het moeten uitkeren van pensioen, ook al is de desbetreffende persoon nooit aangemeld (en is nooit premie voor hem betaald). Daarbij wijzen zij ook op de gevolgen van een verjaringsarrest. Tezamen met DNB’s standpunt voorzien Teun en Mark een golf aan pensioenvorderingen… Bekijk publicatie…

Heemskerk en Minnaard, ‘Naschrift bij artikel Geef bevoegdheden rond kostendekkende premie wettelijke basis’, PensioenMagazine 2012, 81

Mark Heemskerk en Maarten Minnaard schrijven een naschrijft n.a.v. de reactie van Hans Breuker die weer reageerde op een artikel in Pensioen Magazine van april 2012 waar Mark Heemskerk en Maarten Minnaard in gaan op de mismatch die kan ontstaan tussen de kostendekkende premie en hetgeen sociale partners binnen de loonruimte als budget hebben afgesproken voor pensioendoeleinden… Bekijk publicatie…

Heemskerk en Minnaard, ‘Premie: kostendekkend, feitelijk of budgettair?’, PensioenMagazine 2012, 60

In deze bijdrage analyseren Maarten en Mark de premiesmaken die de wet kent en de verhouding tussen kostendekkende premie en het budget. Daarbij komt de principiële vraag aan bod van de bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenfondsbestuur… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Geen bijstortingsverplichting werkgever ondanks contractuele afspraken, Pensioenalert 2012

Aan de hand van het Unisys-vonnis bespreekt Mark wanneer en waarom een werkgever wel en niet gehouden is tot bijstorting aan het pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Het reële pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst, TPV 2012, 30

Auteurs laten zien waarom het reële pensioencontract onder de Pensioenwet geen uitkeringsovereenkomst is maar een premieovereenkomst. Bij het reële pensioencontract is er geen vastgestelde uitkering… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Het reële pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst, TPV 2012, 39

Auteurs laten zien waarom het reële pensioencontract onder de Pensioenwet geen uitkeringsovereenkomst is maar een premieovereenkomst. Introductie van het reële pensioencontract is geen onzekere zekerheid (uitkeringsovereenkomst) maar zekere onzekerheid (premieovereenkomst)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. de Greef, Instemmingsrecht bij PPI: rustig slapen of opletten, P&P 2012

Auteurs verduidelijken dat en waarom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij de premiepensioeninstelling niet goed is geregeld… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. de Greef, Medezeggenschap bij PPI is gatenkaas, P&P 2012

In deze bijdrage analyseren wij, na een korte weergave van de karakteristieken van de premiepensioeninstelling (PPI), de juridische lacunes bij de medezeggenschapsregels voor pensioenregelingen bij PPI’s. Aan het slot doen wij voorstellen om die medezeggenschap wettelijk of contractueel goed te regelen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenstelsel van de toekomst vergt groot onderhoud, Mr. Magazine 2012-11

Interview met mr. magazine over ontwikkelingen in het Nederlandse pensioenstelsel… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Verhoging en mismatch pensioenleeftijden: oppassen en aanpassen, Pensioenalert 2012

Auteur laat zien dat de afwijkende pensioenleeftijden (AOW fiscaal en pensioenontslag) afstemming vereisen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Vetorecht OR over wijziging pensioen én uitvoeringovereenkomst, Pensioenalert 2012

Auteur bespreekt de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad bij wijziging van de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst… Bekijk publicatie…

Heemskerk, werknemers binden aan instemming van de OR en het fondsbestuur, P&P 2012-5

Auteur bespreekt of werknemers contractueel gebonden kunnen worden aan wijzigingen van de pensioenovereenkomst door instemming van de ondernemingsraad of het pensioenfondsbestuur… Bekijk publicatie…

Heemskerk c.s., Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek: geen uitgewerkte rechtsverhouding en (on)voorwaardelijke indexatieperikelen, TPV 2012, 42

Auteurs bespreken mede aan de hand van het Delta Lloyd arrest de mogelijkheden tot wijzigingen in de pensioendriehoek. Daarbij gaan zij tevens in op de uitgewerkte rechtsverhouding en de mogelijkheden om onvoorwaardelijke indexatie te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Zet het Lufthansa-arrest een streep door pensioenontslag onder 65 jaar?, AR 2012, 28

De auteur analyseert in dit artikel de (on)mogelijkheid om pensioenontslag toe te passen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd zonder in strijd te handelen met het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Hij staat tevens kort stil bij de nationale ontwikkelingen rondom de pensioenleeftijd, aan de hand van het Lufthansa-arrest van het HvJ EU… Bekijk publicatie…

Heemskerk en Minnaard, ‘Impasse Pensioenakkoord door juridische belemmeringen: invaren een zinkend schip?’, Pensioen Magazine 2011, 87

In de deze bijdrage analyseren Maarten en Mark of pensioenaanspraken en pensioenrechten zonder instemming van de rechthebbenden in een nieuw pensioenstelsel kunnen worden ingebracht… Bekijk publicatie…

Heemskerk en Minnaard, ‘Pensioenakkoord knaagt aan rechten’, Het Financieele Dagblad 2011

Maarten en Mark bespreken de gevolgen als het zgn. Pensioenakkoord werkelijkheid zou worden… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Ambtenaren die doorwerken na 65 jaar lijden pensioenverlies, P&P 2011

In deze bijdrage belichtte ik twee belemmeringen voor ambtenaren om door te werken na 65 jaar: het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst en een pensioenkorting wegens verlies van VUT- en prepensioenrechten… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Eenzijdige wijziging pensioenregeling na instemming OR niet zonder meer toegestaan, Pensioenalert 2011

Aan de hand van rechtspraak laat Mark zien dat instemming van de ondernemingsraad niet zonder meer betekent dat de werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk en Minnaard, Impasse Pensioenakkoord door juridische belemmeringen: invaren een zinkend schip, PM 2011

Mark en Maarten laten zien dat en waarom er juridische belemmeringen zijn voor het Pensioenakkoord. Zij behandelen onder meer de vraag waarom invaren (wijziging pensioenregeling gevolgd door collectieve waardeoverdracht) door het vetorecht van belanghebbenden problematisch is voor de implementatie van de wijziging… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Leidt de hogere AOW-leeftijd tot leeftijdsdiscriminatie, P&P 2011-12

Leidt een hogere AOW-leeftijd en het overnemen daarvan in arbeidsovereenkomst en pensioenreglement tot leeftijdsdiscriminatie en wat  zijn de gevolgen daarvan? Na een analyse van de wetsvoorstellen en aan de hand van rechtspraak concludeer ik dat de wetgever geen verboden leeftijdsonderscheid maakt. Daarnaast toon ik aan dat sociale partners kansrijk zijn om de verschillende pensioenleeftijd in het pensioenreglement voor verschillende leeftijdscohorten juridisch te rechtvaardigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenakkoord geblokkeerd door juridische bezwaren, Pensioenalert 2011

Auteur bespreekt waarom het doorvoeren van het Pensioenakkoord wordt geblokkeerd door juridische bezwaren… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij CGB 2011-109, in: CGB oordelenbundel 2011

Bekijk publicatie…

Heemskerk, AOW-leeftijd naar 67 jaar: en het aanvullend pensioen, P&P 2010-1/2

Centraal in deze bijdrage staan de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd voor het aanvullend pensioen. Daarbij ga ik in op de vraag of de verhoging van de AOW-leeftijd leeftijdsdiscriminatie is in de AOW of het aanvullend pensioen. Tevens bespreek ik de effecten voor zogenaamde zware beroepen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Gelijke behandeling, in: E. Lutjens, Pensioenwet, analyse en commentaar, Deventer, Kluwer 2010

Dit hoofdstuk gaat over de gelijke behandelingsnormen, wetgeving en rechtspraak die van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Instemmingsrecht OR uit Pensioenwet is gebrekkig, P&P 2010

Mark presenteert enkele onderzoeksresultaten uit zijn onderzoek naar de rechtspositie van de ondernemingsraad bij pensioen. Hij laat zien dat het instemmingsrecht in de pensioenwet gebrekkig is geregeld… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Is pensioenontslag bij 65 jaar nog steeds geldig?, AR 2010, 8

In dit artikel bespreken auteurs of de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (pensioenontslag). Zij betrekken daarbij tevens het wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens Pensioenontslagbeding bij 65 jaar wel rechtsgeldig, PM 2010, 30

Auteurs bespreken dat en waarom het pensioenontslagbeding bij 65 jaar rechtsgeldig is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij CRvB 26 april 2010, in: CGB Oordelenbundel 2010

Auteurs bespreken dat en waarom het pensioenontslagbeding bij 65 jaar rechtsgeldig is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Kans klein dat pensioenontslag bij 65 jaar leeftijdsdiscriminatie is, TAP 2009-5

Mark analyseert waarom de kans klein is dat pensioenontslag bij de AOW-leeftijd leeftijdsdiscriminatie vormt… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Uitsluiting van pensioen wegens leeftijdsverschil, TRA 2009, 35

Auteurs bespreken het Bartsch arrest van het HvJ EU van 23 september 2008 over de uitsluiting van nabestaandenpensioen bij een leeftijdsverschil, die discriminatoir is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Ouderenregeling sociaal plan: het mag weer, SMA 2008

In deze bijdrage gaat auteur na wanneer een ouderenregeling in een sociaal plan is toegestaan. Aanvankelijk oordeelden zowel de Commissie Gelijke Behandeling als menig kantonrechter dat de ouderenregeling in een sociaal plan verboden leeftijdsonderscheid vormde. Auteur bespreekt de andere richting die is ingeslagen in oordelen en na het in september 2007 uitgebrachte advies ‘Leeftijdsonderscheid in sociale plannen’ van de CGB. Hij analyseert daarbij tevens hoe de CGB-opvatting ‘nieuwe stijl’ zich verhoudt tot de (Europese) wet- en regelgeving… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Tijdsonevenredige uitvoeringskosten premieovereenkomst: discriminatie ligt nog steeds op de loer, P&P 2008

Schrijvers waarschuwen dat het ineens nemen van uitvoeringskosten aan het begin van de looptijd van de pensioenregeling (premieovereenkomst) nog steeds op gespannen voet kan staan met gelijkebehandelingsvoorschriften… Bekijk publicatie…

Heemskerk, De (on)houdbaarheid van wachttijd en drempelperiode in de pensioenregeling TPV 2007-2

De Pensioenwet verbiedt vanaf 1 januari 2008 een wachttijd en drempelperiode voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen terwijl voor het ouderdomspensioen een maximumperiode van twee maanden geldt. Zelfs die volgens de Pensioenwet toegestane wachttijd en drempelperiode bij ouderdomspensioen van twee maanden kan echter verboden zijn, namelijk wanneer het leidt tot indirecte discriminatie van werknemers met een tijdelijk contract… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Naschrift bij Vas Nunes, SR 2007, 12

Hierin reageert de auteur op de reactie van Vas Nunes op zijn bijdrage de gevolgen van verboden pensioenontslag, met name ten aanzien van de vragen of de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij pensioenontslag en de sancties op verboden pensioenontslag… Bekijk publicatie…

Heemskerk, S.H. Kuiper, Tijdsonevenredige kosten bij premieovereenkomsten verboden, P&P 2007-7/8

Schrijvers waarschuwen dat het ineens nemen van uitvoeringskosten aan het begin van de looptijd van de pensioenregeling (premieovereenkomst) op gespannen voet kan staan met gelijkebehandelingsvoorschriften… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Commissie gelijke behandeling schept overgangsrecht seniorenregeling, NJB 15 september 2006

Mark laat zien dat het leeftijdsonderscheid in seniorenregeling door de Commissie Gelijke Behandeling door middel van overgangsrecht houdbaar blijft… Bekijk publicatie…

Heemskerk, De gevolgen van verboden pensioenontslag, SR 2006

In deze bijdrage analyseer ik wanneer er sprake is van verboden pensioenontslag – leeftijdsonderscheid bij einde arbeidsovereenkomst –en bespreek ik de rechtsgevolgen (nietigheid of vernietigbaarheid. Daarbij komen de (financiële) consequenties (loon en pensioen) voor werkgever en werknemer (of ambtenaar) aan de orde… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Discrimineert de kantonrechter naar leeftijd, AR 2006, 23

De ontslagvergoeding die kantonrechters hanteren bij ontbindingsprocedures is gebaseerd op leeftijdsonderscheid. In deze bijdrage gaat de auteur na of dit leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Leeftijdsdiscriminatie bedreigt arbeidsvoorwaarden. Hoe demonteer ik de tijdbom van leeftijdsdiscriminatie, NJB 2006, 8

In deze bijdrage bespreekt Mark dat het verbod van leeftijdsdiscriminatie uit de WGBL de arbeidsvoorwaarden bedreigt. Hij laat tevens zien wanneer het leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd en daarmee toelaatbaar is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, M. Dankbaar, in: Oordelenbundel CGB, Leeftijd, Wolf 2006

Auteurs bespreken de belangrijkste oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over het verbod van leeftijdsonderscheid (WGBL) in 2006 en plaatsen deze in context… Bekijk publicatie…

Heemskerk, M. Dankbaar, in: Oordelenbundel CGB, leeftijd, Wolf 2005

Auteurs bespreken de belangrijkste oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over het verbod van leeftijdsonderscheid (WGBL) in 2005 en plaatsen deze in context… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Leeftijdsonderscheid bij werknemerspremies: actuarieel toegestaan of verboden verschil in beloning?, TPV 2005-3

Centraal in dit artikel staat de vraag of het leeftijdsonderscheid in de werknemerspremies verboden leeftijdsonderscheid vormt. Auteurs bespreken aan de hand van wet- en regelgeving en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling of er een actuariële uitzondering van toepassing is of een objectieve rechtvaardiging voor het verschil in beloning… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Ontslagrecht voor 65-plussers is onduidelijk, SMA 2005-3

In dit artikel analyseert de auteur dat en waarom het ontslagrecht voor 65-plussers onduidelijk is. Hij bespreekt wet- en regelgeving en jurisprudentie voor 65-plussers, benoemt juridische knelpunten en doet verbetervoorstellen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Arbeidsdeelname oudere werknemers: probleemanalyse, TPV 2004-3

Auteur presenteert een probleemanalyse voor de door de overheid gewenste verhoging van de arbeidsdeelname van oudere werknemers… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Fiscale moord op vervroegde pensionering, Een toelaatbaar overheidsoptreden? NJB 2004-1

Auteurs bespreken de toelaatbaarheid van de overheidsmaatregelen om vervroegde uittreding (VUT) en prepensioen af te schaffen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenontslag tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie, TPV 2004-3

Aan de hand van het ING-arrest van het Hof Amsterdam van 4 december 2003 belicht auteur dat en waarom pensioenontslag tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie vormt… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Verplichte pensionering en leeftijdsdiscriminatie, P&P 2004-12

Deze bijdrage gaat over de samenhang tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en pensioen. De pensioenleeftijd is daarin de schakel met het einde van de arbeidsovereenkomst. In het eerste deel van deze bijdrage ga ik in op de vraag hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt indien partijen (g)een pensioenleeftijd zijn overeengekomen. In het tweede deel behandel ik de vraag wanneer deze (verplichte) pensionering leeftijdsdiscriminatie vormt conform de WGBL… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Vervroegd pensioen zonder dat de arbeidsovereenkomst eindigt, SR 2003, 70

Auteur bespreekt de juridische verhouding tussen einde arbeidsovereenkomst en (vervroegd) pensioen… Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search