Het nieuwe partnerpensioen en scheiding

In deze bijdrage bespreken Mark Heemskerk en Corey Dekkers de gevolgen van wijziging van het partnerpensioen na de Wet toekomst pensioenen bij scheiding. Eerst belichten zij de verschillen tussen het oude en nieuwe systeem. Nu is opbouw partnerpensioen bij overlijden nog mogelijk. Na de transitie naar de Wet toekomst pensioenen is er partnerpensioen op risicobasis bij overlijden vóór de pensioendatum en een uniform partnerbegrip. Door die wijzigingen van het partnerpensioen gaan er gevolgen optreden bij echtscheiding, bijvoorbeeld voor het bijzonder partnerpensioen, het pensioenverweer, afschaffing van restitutie en door uitstel van de pensioendatum door de deelnemer. Mark en Corey analyseren de gevolgen en doen enkele verbetersuggesties. Bekijk publicatie …

Start typing and press Enter to search