Minnaard, ‘Wijziging van een onvoorwaardelijke toeslagregeling’, Pensioenbrief 2020/16

Belang werknemers moet wijken voor zwaarwegend belang werkgever bij wijziging pensioenregeling voor
de toekomstige pensioenopbouw. De onvoorwaardelijke toeslagregeling is gezien art. 20 PW echter
onaantastbaar ten aanzien van de pensioenaanspraken zoals die tot het moment van wijziging zijn
opgebouwd. Zie publicatie…

Start typing and press Enter to search