Invaren Pensioenen: alternatieven voor afschaffing individueel bezwaarrecht

In het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen staat dat collectieve interne waardeoverdracht van pensioenaanspraken en -rechten mogelijk is op verzoek van de werkgever c.q. sociale partners met afschaffing van het onder het huidige recht bestaande individueel bezwaarrecht. Die afschaffing van het individueel bezwaarrecht zal naar verwachting veel verzet en onrust oproepen. In dit artikel presenteren prof. dr. E.Lutjens, prof. mr. R.H. Maatman en prof. mr. drs. M. Heemskerk werkbare en juridisch houdbare alternatieven voor afschaffing van het individueel bezwaarrecht. Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search