Kan verplicht bedrijfstakpensioenfonds premievordering onverjaarbaar maken?

In deze bijdrage wordt onderzocht of een succesvol verjaringsverweer van een werkgever ten aanzien van achterstallige pensioenpremies bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen thans mogelijk is. Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search