Minnaard, ‘Vingerwijzing aan bedrijfstakpensioenfonds om conflicterende verplichtstellingsbesluiten op te lossen’, Pensioenbrief 2019/2

Maarten bespreekt gerechtelijke uitspraken waaruit blijkt dat bedrijfstakpensioenfondsen overlap van werkingssferen gezamenlijk dienen op te lossen. Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search