Netspar paper “invaren doe je zo”

In dit paper wordt het proces van invaren beschreven en geanalyseerd, vanaf de aanloop naar de wijziging van de pensioenovereenkomst door de werkgever (sociale partners) tot en met het invaarbesluit door het pensioenfonds. Het invaarbesluit leidt tot een collectieve interne waardeoverdracht, waarmee het invaren wordt voltooid. De doelstelling is om guidance te geven voor het besluitvormingsproces door pensioenfondsen, handelend in samenspraak met sociale partners. Bekijk publicatie …

Start typing and press Enter to search