Artikel 10 Karakter pensioenovereenkomst

De pensioenovereenkomst houdt in:
a. een uitkeringsovereenkomst;
b. een kapitaalovereenkomst; of
c. een premieovereenkomst.

1. De pensioenovereenkomst houdt een premieovereenkomst in.

2. Een premieovereenkomst voor pensioen op opbouwbasis houdt in:

a. een solidaire premieovereenkomst;
b. een flexibele premieovereenkomst; of
c. een premie-uitkeringsovereenkomst.

3. Indien een pensioenovereenkomst voorziet in een nabestaandenpensioen op risicobasis of een arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis, wordt in de pensioenovereenkomst opgenomen of aan de nabestaanden of de arbeidsongeschikte een vastgestelde of een variabele uitkering wordt verstrekt. Indien een variabele uitkering wordt verstrekt wordt in de pensioenovereenkomst opgenomen bij welk karakter als bedoeld in het tweede lid voor het nabestaandenpensioen of het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt aangesloten. De regels die bij of krachtens deze wet gelden voor een variabele pensioenuitkering bij een pensioenovereenkomst met dat karakter zijn van overeenkomstige toepassing bij de uitvoering van het nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search