Artikel 35 Opstellen en inhoud pensioenreglement

1 De pensioenuitvoerder stelt een pensioenreglement vast in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement.

2 In het pensioenreglement worden in ieder geval bepalingen opgenomen betreffende:

a de wijze waarop de pensioenuitvoerder omgaat met inkomende waarden in het kader van waardeoverdracht;

b de hoogte van de ruilvoet en de opbouwkeuzevoet, bedoeld in artikel 60 en 61, en de afkoopvoet, bedoeld in artikel 66; en

c de kortingsregel, bedoeld in artikel 134.;

d de regels en procedures die gelden ten aanzien van de solidariteitsreserve;

e de risicohouding per leeftijdscohort;

f de toedelingsregels; en

g het projectierendement.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search