Artikel 39 Verstrekken informatie aan deelnemers bij beëindiging deelneming

1. Voor zover van toepassing verstrekt de pensioenuitvoerder de deelnemer bij beëindiging van de
deelneming:

a. een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken op grond van artikel 55;

b. informatie over toeslagverlening;

c. informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is;

d. informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de
pensioenuitvoerder; en

e. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond
van artikel 134.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in
het eerste lid bedoelde opgave en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

 

 

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search