Artikel 41 Verstrekken informatie aan gewezen partner bij scheiding

 

1 De pensioenuitvoerder verstrekt degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen:

a een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen;

b indien van toepassing, informatie over toeslagverlening;

c informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is; en

d indien van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgave en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search