Artikel 42 Verstrekken informatie aan gewezen partner periodiek

 

1 De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner met aanspraak op bijzonder partnerpensioen ten minste een keer in vijf jaar:

a een opgave van de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen;

b indien van toepassing, informatie over toeslagverlening; en

c indien van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

2 De pensioenuitvoerder informeert de gewezen partner binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging.

3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgave en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search