Artikel 43 Verstrekken informatie voorafgaand aan of bij de pensioeningang

1 De pensioenuitvoerder verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt:

a een opgave van zijn pensioenrecht;

b een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet;

c indien van toepassing, informatie over toeslagverlening;

d indien van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134; en

e informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgaven en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search