Artikel 65 Afkoop

1 Afkoop is slechts mogelijk in bij of krachtens de artikelen 66 tot en met 69 bedoelde situaties.

2 Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.

Dit document bevat geen toelichting op dit wetsartikel.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search