Artikel 112 Melding oprichting van een ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds

1 De oprichters melden de voorgenomen oprichting van een ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds uiterlijk zes weken voor de beoogde datum van oprichting aan de toezichthouder.

2 Het ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds meldt binnen drie maanden na zijn oprichting deze oprichting aan de toezichthouder.

3 Bij de melding, bedoeld in het tweede lid, worden gevoegd:

a een authentiek afschrift van de akte van oprichting van het pensioenfonds;

b een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van het reglement of de reglementen van het pensioenfonds;

c een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de uitvoeringsovereenkomst;

d een actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 145; en

e een eventuele overeenkomst tot verzekering, overdracht of onderbrenging.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search