Artikel 113 Toezending wijziging officiële stukken

Het pensioenfonds zendt:

a een authentiek afschrift van de akte houdende wijziging van de statuten;

b een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijziging van de reglementen;

c een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst;

d een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145; en

e een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de eventuele overeenkomst tot verzekering, overdracht of onderbrenging;

binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de toezichthouder.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search