Artikel 115d. Verdere bevoegdheden verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan

In de statuten van het pensioenfonds kunnen aan het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan verdere bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden toegekend.

Consultatiedocument, p. 45:

4a.4.3 Verlagingsmaatregel
De medezeggenschap rond vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten in de periode 2022-2026 wordt niet gewijzigd. Een belanghebbendenorgaan behoudt een goedkeuringsrecht op dit onderdeel. [voetnoot 51: Artikel 115c, negende lid, sub j, van de Pensioenwet.] Een verantwoordingsorgaan heeft geen wettelijk adviesrecht. Het staat pensioenfondsen echter vrij om hierin verdere bevoegdheden toe te kennen. [voetnoot 52 Artikel 115d, van de Pensioenwet.]

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search