Artikel 130 Vermelding premie in jaarrekening en bestuursverslag

Een pensioenfonds vermeldt in zijn jaarrekening en bestuursverslag:

a de hoogte van de totale kostendekkende premie, bedoeld in artikel 128, eerste lid;

b de hoogte van de totale gedempte premie, bedoeld in artikel 128, tweede lid; en

c de hoogte van de totale feitelijke premie.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search