Artikel 130 Vermelding premie in jaarrekening en bestuursverslag

Een pensioenfonds vermeldt in zijn jaarrekening en bestuursverslag:

a de hoogte van de totale kostendekkende premie, bedoeld in artikel 128, eerste lid;

b de hoogte van de totale gedempte premie, bedoeld in artikel 128, tweede lid; en

c de hoogte van de totale feitelijke premie.

Consultatiedocument, p. 176:

Artikel I, onderdeel HHH, JJJ en KKK en artikel VII, onderdelen DDD, FFF en GGG
De artikelen met betrekking tot de kostendekkende premie en de vermelding van de premie en premiecomponenten in jaarrekening en bestuursverslag vervallen. Deze artikelen zijn relevant bij uitvoering van uitkeringsovereenkomsten en niet bij premieovereenkomsten.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search