Artikel 131 Minimaal vereist eigen vermogen

1 Een pensioenfonds beschikt over een minimaal vereist eigen vermogen, tenzij:

a een pensioenfonds tot volledige overdracht of onderbrenging is overgegaan; en

b de toezichthouder heeft ingestemd met het feit dat het pensioenfonds daarom niet beschikt over een minimaal vereist eigen vermogen.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de omvang en de samenstelling van het minimaal vereist eigen vermogen bepaald.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search