Artikel 143 Beheerste en integere bedrijfsvoering

1 Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid. De regels hebben in ieder geval betrekking op:

a het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s;

b integriteit;

c de soliditeit van het pensioenfonds, waaronder wordt verstaan:

1° het beheersen van financiële risico’s; en

2° het beheersen van andere risico’s die de soliditeit van het pensioenfonds kunnen aantasten;

d het beheersen van de financiële positie over de lange termijn door periodiek een haalbaarheidstoets te maken.

 

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search