Artikel 152 Geen beoordeling individuele gevallen

1 De toezichthouder treedt bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van deze wet niet in de beoordeling van de individuele rechtsverhouding tussen:

a een werkgever en een werknemer;

b een pensioenuitvoerder en een werkgever; en

c een pensioenuitvoerder en een aanspraak- of pensioengerechtigde.

2 Het eerste lid is niet van toepassing op de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement.

 

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search