Artikel 188 Mogelijkheid van openbaarmaking

1 De toezichthouder kan met het oog op de bescherming van de belangen van de pensioen- of aanspraakgerechtigden ter openbare kennis brengen, indien nodig onder vermelding van de overwegingen die tot die kennisgeving hebben geleid:

a overtreding van de verbodsbepalingen uit deze wet en de overtredingen, bedoeld in artikel 201;

b het feit ter zake waarvan een aanwijzing als bedoeld in artikel 171, tweede lid, is gegeven, het feit dat de aanwijzing is gegeven en de door de pensioenfonds te volgen gedragslijn, alsmede de naam, het adres en de vestigingsplaats van de pensioenfonds aan wie de aanwijzing is gegeven;

c het feit dat een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 140 is ingediend, alsmede de naam, het adres en de vestigingsplaats van het pensioenfonds dat het herstelplan heeft ingediend.

2 Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search