Artikel 213 Nadere voorschriften inzake ontheffing

1 De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.

2 Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

3 De ontheffing kan worden ingetrokken wanneer:

a een of meer van de redenen waarom zij is verleend is of zijn vervallen;

b na de verlening zich zodanige feiten of omstandigheden hebben voorgedaan of zijn gebleken dat, indien deze ook ten tijde van de verlening bekend waren geweest, de ontheffing niet of niet in die vorm zou zijn verleend;

c een of meer van de daaraan verbonden voorschriften niet wordt nageleefd.

4 De toezichthouder stelt beleidsregels vast over de verlening van ontheffing.

 

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search