WTPS01E17 Cao-norm niet geschikt voor uitleg verplichtstellingen & gedrag van bestuur wordt genormeerd!

In deze aflevering spreken Anton van Leeuwen (SteensmaEven) en Teun Huijg (Heldaw) over de inbreuk die verplichtstellingen maken op de contractsvrijheid. En vooral dat dat rechtvaardigt (1) dat de cao-norm (alleen) niet geschikt is voor uitleg van verplichtstellingen en (2) dat fondsbesturen in hun dagelijks handelen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoordelijk bestuur.

Start typing and press Enter to search