dummyfoto
logo-icon

Publicaties

page 1 of 3
page 1 of 2
page 1 of 3

Kroniek pensioenrechtspraak 2019: meer uitspraken, meer duidelijkheid

In deze tweede kroniek pensioenrechtspraak blik ik terug op pensioenrechtspraak uit 2019. Eerst presenteer ik een statistisch overzicht van gepubliceerde civiele uitspraken over pensioen, uitgesplitst in thema’s. Daaruit blijkt onder meer de top 3 van meest voorkomende pensioenonderwerpen en het meest voorkomende specifieke pensioengeschil. Daarnaast belicht ik enkele richtinggevende en opvallende pensioenuitspraken. Aan bod komen onder meer (eenzijdige) wijziging, (on)voorwaardelijke indexatie, korten en de uitleg van werkingssfeerbepalingen, inclusief de verjaring van premievorderingen. Bekijk publicatie…

Read More

Pensioenrechtspraak 2018: cijfers en richtinggevende uitspraken

In dit artikel presenteert prof. mr. drs. Mark Heemskerk een overzicht van pensioenrechtspraak uit 2018. Tevens belicht ik enkele richtinggevende en opvallende pensioenuitspraken uit dat jaar. De uitspraken heb ik gerubriceerd in aantallen, onderwerpen en gerechtelijke instanties. Zo wilde ik meten en weten hoe vaak en over welke onderwerpen het meest is geprocedeerd, en bij welke instanties. De oogst uit 2018 presenteer ik in deze bijdrage. Daaruit blijkt de top 3 van meest voorkomende pensioenonderwerpen en opvallende pensioenuitspraken uit 2018. Bekijk publicatie…

Read More

Huijg, ‘Ter visie – Een oproep voor meer principiële benadering van derdenwerking in het pensioenrecht’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/3

In deze bijdrage pleit Teun Huijg voor meer aandacht voor derdenwerking in het pensioenrecht … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak december 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in december 2018 … Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Experiment met zzp-pensioen in de maak’, Pensioenbrief 2018/103

Maarten bespreekt het experiment automatisch pensioensparen voor zzp’ers. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Brief met feitenrelaas mislukken pensioenakkoord’, Pensioenbrief 2018/98

Maarten bespreekt de brief van de Minister van SZW van 26 november 2018.  Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Geen hogere rekenrente pensioenfondsen’, Pensioenbrief 2018/96

Maarten bespreekt een bericht uit het Financieel Dagblad waarin de Minister van SZW aangeeft niets te zien in een hogere rekenrent.e  Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Nederland weer op eerste plaats in pensioenranglijst’, Pensioenbrief 2018/95

Voor het eerst sinds 2011 staat Nederland weer op de eerste plaats van de pensioenranglijst, Maarten bespreekt deze ranking. Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak november 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in november 2018 … Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij rechtbank Limburg 8 november 2017, PJ 2018/2

In deze annotatie bij de Sabic-uitspraak gaat Teun Huijg in op de principiële impact en de reikwijdte van deze uitspraak… Bekijk publicatie…

Huijg & Zwemmer, ‘Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/3

In deze bijdrage schetst Teun Huijg tezamen met mr. dr. J.P.H Zwemmer twee situaties –  één in het arbeidsrecht en  één in het pensioenrecht – waarin de werknemer er belang ij heeft een ander dan de werkgever direct aan te spreken op door die ander met de werkgever gemaakte afspraken…Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Implementatie IORP-II richtlijn in pensioenwetgeving’, Pensioenbrief 2018/85

Maarten bespreekt de IORP-II-richtlijn. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Meer of minder zekerheid in het nakomen van toegezegde nominale pensioenen vertaalt zich in hogere of lagere buffers’, Pensioenbrief 2018/83

Maarten bespreekt de brief van DNB over rekenrente van 19 september 2018 aan de Minister van SZW. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Actuarieel Genootschap: ‘Levensverwachting stijg minder snel’, Pensioenbrief 2018/82

Maarten bespreekt de door het AG gepubliceerde progonosetafel AG2018. Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak oktober 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in oktober 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak september 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in september 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Geen automatisch pensioenontslag voor Peter van Nunes’, Geen gez…, iedereen gelijk, 2018 

Mark levert een bijdrage aan het boek van Peter van Nunes. Hij legt hem enkele discriminatiesdilemma’s voor die over pensioen gaan… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij rechtbank Oost-Brabant 13 september 2018, PJ 2018/173

In deze bijdrage bij de Mebin-uitspraak gaat Teun Huijg in op de pensioenfondsenroute en twee andere routes – de incorporatie en het derdenbeding – .. Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?’, Ars Aequi 04/2018

Senior-rechter Willem Korthals Altes van de rechtbank Amsterdam dreigde eind vorig jaar de Staat met een dagvaarding tegen zijn gedwongen pensioenontslag bij 70 jaar. Mark geeft antwoord op de vraag of dit gedwongen pensioenontslag leeftijdsdiscriminatie is en of pensioenontslag bij 70 jaar wenselijk is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Laat je ontslaan vlak voor de AOW: meer ontslagvergoeding dan loonschade’, Pensioenalert 2018-9

Een werknemer die vlak voor zijn AOW-datum wordt ontslagen ontvangt een transitievergoeding die hoger is dan zijn inkomensschade tot de AOW-leeftijd.  Mark bespreekt het arrest waarin de Hoge Raad dit bevestigt Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Ruzie over pensioen. Waar gaat het over?’, Pensioenalert 2018-8

Mark heeft alle op rechtspraak.nl gepubliceerde pensioenuitspraken van januari tot september 2018 bijgehouden en komt tot de conclusie dat de meeste pensioenuitspraken over uitleg gaan Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Hof ‘s-Hertogenbosch wijst claim werknemer wegens uitblijven toeslagen af’, Pensioenbrief 2018/64

Maarten bespreekt een uitspraak van 8 mei 2018 waarin het hof ‘s-Hertogenbosch de vorderingen van voormalig werknemer tot schadevergoeding wegens het niet verlenen van toeslagen op pensioenaanspraken uit hoofde van aanvullende pensioenregeling afwijst… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019’, Pensioenbrief 2018/57

Maarten bespreekt het concept-wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 met voorgestelde aanpassingen in de pensioenwetgeving… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Keuzemogelijkhede overdracht’, Pensioenbrief 2018/56

Maarten bespreekt de reactie van de Minister SZW op de motie Lodders inzake het in kaart brengen van belemmeringen bij individuele waardeoverdrachten… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: Pensioenfondsen laten zich te veel leiden door klein Clubje adviseurs’, Pensioenbrief 2018/53

Maarten bespreekt een bericht van het Financieel Dagblad over een onderzoek van de DNB waaruit zou blijken dat netwerken invloed hebben op de besluitvorming door bestuurders van pensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioenfederatie: regels staan fusies tussen pensioenfondsen in de weg’, Pensioenbrief 2018/39

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de kritiek van de Pensioenfederatie op het wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: financiële positie pensioenfondsen is verslechterd’, Pensioenbrief 2018/38

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de daling van de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2018… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Geen aansprakelijkheid DNB na onrechtmatige uitschrijving pensioenfonds’, Pensioenbrief 2018/32

Maarten bespreekt een arrest van 9 maart 2018 waarin de Hoge Raad aansprakelijkheid van de DNB afwijst ondanks de onrechtmatige uitschrijving van het Pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Rechtbank past de genuanceerde ontvangsttheorie toe’, Pensioenbrief 2018/30

Maarten bespreekt een uitspraak van 21 februari 2018 waarin de kantonrechter oordeelt dat op grond van de genuanceerde ontvangsttheorie de informatieplicht en de zorgplicht door het Pensioenfonds niet zijn geschonden… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak augustus 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in augustus 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juli 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juli 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 2 maart 2018, NJ 2018/317

Mark bespreekt het Bovag-arrest van de Hoge Raad en besteed daarbij aandacht aan de knellende bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenuitvoerders…  Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 oktober 2017, NJ 2018/42

Mark bespreekt de beschikking van de Hoge Raad over de vraag of en wanneer een curator na faillissement een individuele levensverzekering mag afkopen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HvJ EU 13 juni 2017, C-258/14, NJ 2018/24 

Mark bespreekt het Florescu-arrest. Pikant genoeg meenden Roemeense rechters dat de Roemeense maatregelen om hun bijverdiensten als docent te korten op hun pensioen in strijd was met het EU-recht … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan pensioenuitvoerder’, Pensioenalert 2018-3

Stel: een werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan de pensioenuitvoerder. Dan doet (de advocaat van) de werknemer er verstandig aan om niet alleen de premies te vorderen maar ook het rendement. Dat maakt Mark in dit artikel duidelijk aan de hand van een uitspraak van de rechtbank midden-nederland … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak mei 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in mei 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak april 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in april 2018… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Naar een nieuwe uitlegnorm bij verplichtstellingsbeschikkingen’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/1

In deze bijdrage geeft Teun Huijg antwoord op de vraag of het principale juist is dat niet (alleen) de cao-norm, maar (ook) de wetsuitlegmethoden worden toegepast bij de uitleg van een verplichtstellingsbeschikking… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak maart 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in maart 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak februari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in februari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Einde arbeidsovereenkomst bij AOW leeftijd of pensioenleeftijd 67 jaar?’, Pensioenalert 2018-7

Mark bespreekt een uitspraak waarin de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het conform de CAO automatisch laten eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-leeftijd geen leeftijdsdiscriminatie is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Schadevergoeding na onjuiste informatie bij waardeoverdracht’, Pensioenalert 2018-6

Mark bespreekt een uitspraak waarin het Hof Den Haag oordeelt dat het pensioenfonds aansprakelijk is wegens het schenden van de zorgplicht. Bij de waardeoverdracht van zijn pensioen naar het pensioenfonds was werknemer niet geïnformeerd over de mogelijkheid tot korting van zijn pensioen bij het pensioenfonds. … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Achterstallige pensioenpremies: is verjaring te voorkomen door schadevergoeding te vorderen?’, Pensioenalert 2018/2

Aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van februari 2018 bespreekt Mark of een werknemer bij achterstallige premiebetaling door de werkgever verjaring kan voorkomen door schadevergoeding te vorderen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak januari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in januari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Afstemming tussen pensioenrecht en privaatrecht gewenst’, WPNR 2018-7178

Aan de hand van ontwikkelingen en rechtspraak toont Mark aan waar pensioenrecht en privaatrecht elkaar nodig hebben en waar het knelt … Bekijk publicatie…

Breuker en Minnaard, ‘Rechtspraak 2017’

Hans Breuker en Maarten bespreken in dit deel de rechtspraak uit 2017… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Ter visie – Een oproep voor meer principiële benadering van derdenwerking in het pensioenrecht’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/3

In deze bijdrage pleit Teun Huijg voor meer aandacht voor derdenwerking in het pensioenrecht … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak december 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in december 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak november 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in november 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak oktober 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in oktober 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak september 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in september 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Geen automatisch pensioenontslag voor Peter van Nunes’, Geen gez…, iedereen gelijk, 2018 

Mark levert een bijdrage aan het boek van Peter van Nunes. Hij legt hem enkele discriminatiesdilemma’s voor die over pensioen gaan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?’, Ars Aequi 04/2018

Senior-rechter Willem Korthals Altes van de rechtbank Amsterdam dreigde eind vorig jaar de Staat met een dagvaarding tegen zijn gedwongen pensioenontslag bij 70 jaar. Mark geeft antwoord op de vraag of dit gedwongen pensioenontslag leeftijdsdiscriminatie is en of pensioenontslag bij 70 jaar wenselijk is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Laat je ontslaan vlak voor de AOW: meer ontslagvergoeding dan loonschade’, Pensioenalert 2018-9

Een werknemer die vlak voor zijn AOW-datum wordt ontslagen ontvangt een transitievergoeding die hoger is dan zijn inkomensschade tot de AOW-leeftijd.  Mark bespreekt het arrest waarin de Hoge Raad dit bevestigt Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Ruzie over pensioen. Waar gaat het over?’, Pensioenalert 2018-8

Mark heeft alle op rechtspraak.nl gepubliceerde pensioenuitspraken van januari tot september 2018 bijgehouden en komt tot de conclusie dat de meeste pensioenuitspraken over uitleg gaan Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Hof ‘s-Hertogenbosch wijst claim werknemer wegens uitblijven toeslagen af’, Pensioenbrief 2018/64

Maarten bespreekt een uitspraak van 8 mei 2018 waarin het hof ‘s-Hertogenbosch de vorderingen van voormalig werknemer tot schadevergoeding wegens het niet verlenen van toeslagen op pensioenaanspraken uit hoofde van aanvullende pensioenregeling afwijst… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019’, Pensioenbrief 2018/57

Maarten bespreekt het concept-wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 met voorgestelde aanpassingen in de pensioenwetgeving… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Keuzemogelijkhede overdracht’, Pensioenbrief 2018/56

Maarten bespreekt de reactie van de Minister SZW op de motie Lodders inzake het in kaart brengen van belemmeringen bij individuele waardeoverdrachten… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: Pensioenfondsen laten zich te veel leiden door klein Clubje adviseurs’, Pensioenbrief 2018/53

Maarten bespreekt een bericht van het Financieel Dagblad over een onderzoek van de DNB waaruit zou blijken dat netwerken invloed hebben op de besluitvorming door bestuurders van pensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioenfederatie: regels staan fusies tussen pensioenfondsen in de weg’, Pensioenbrief 2018/39

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de kritiek van de Pensioenfederatie op het wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: financiële positie pensioenfondsen is verslechterd’, Pensioenbrief 2018/38

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de daling van de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2018… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Geen aansprakelijkheid DNB na onrechtmatige uitschrijving pensioenfonds’, Pensioenbrief 2018/32

Maarten bespreekt een arrest van 9 maart 2018 waarin de Hoge Raad aansprakelijkheid van de DNB afwijst ondanks de onrechtmatige uitschrijving van het Pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Rechtbank past de genuanceerde ontvangsttheorie toe’, Pensioenbrief 2018/30

Maarten bespreekt een uitspraak van 21 februari 2018 waarin de kantonrechter oordeelt dat op grond van de genuanceerde ontvangsttheorie de informatieplicht en de zorgplicht door het Pensioenfonds niet zijn geschonden… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak augustus 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in augustus 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juli 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juli 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 2 maart 2018, NJ 2018/317

Mark bespreekt het Bovag-arrest van de Hoge Raad en besteed daarbij aandacht aan de knellende bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenuitvoerders…  Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 oktober 2017, NJ 2018/42

Mark bespreekt de beschikking van de Hoge Raad over de vraag of en wanneer een curator na faillissement een individuele levensverzekering mag afkopen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HvJ EU 13 juni 2017, C-258/14, NJ 2018/24 

Mark bespreekt het Florescu-arrest. Pikant genoeg meenden Roemeense rechters dat de Roemeense maatregelen om hun bijverdiensten als docent te korten op hun pensioen in strijd was met het EU-recht … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan pensioenuitvoerder’, Pensioenalert 2018-3

Stel: een werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan de pensioenuitvoerder. Dan doet (de advocaat van) de werknemer er verstandig aan om niet alleen de premies te vorderen maar ook het rendement. Dat maakt Mark in dit artikel duidelijk aan de hand van een uitspraak van de rechtbank midden-nederland … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak mei 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in mei 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak april 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in april 2018… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak maart 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in maart 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak februari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in februari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Einde arbeidsovereenkomst bij AOW leeftijd of pensioenleeftijd 67 jaar?’, Pensioenalert 2018-7

Mark bespreekt een uitspraak waarin de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het conform de CAO automatisch laten eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-leeftijd geen leeftijdsdiscriminatie is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Schadevergoeding na onjuiste informatie bij waardeoverdracht’, Pensioenalert 2018-6

Mark bespreekt een uitspraak waarin het Hof Den Haag oordeelt dat het pensioenfonds aansprakelijk is wegens het schenden van de zorgplicht. Bij de waardeoverdracht van zijn pensioen naar het pensioenfonds was werknemer niet geïnformeerd over de mogelijkheid tot korting van zijn pensioen bij het pensioenfonds. … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Achterstallige pensioenpremies: is verjaring te voorkomen door schadevergoeding te vorderen?’, Pensioenalert 2018/2

Aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van februari 2018 bespreekt Mark of een werknemer bij achterstallige premiebetaling door de werkgever verjaring kan voorkomen door schadevergoeding te vorderen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak januari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in januari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Afstemming tussen pensioenrecht en privaatrecht gewenst’, WPNR 2018-7178

Aan de hand van ontwikkelingen en rechtspraak toont Mark aan waar pensioenrecht en privaatrecht elkaar nodig hebben en waar het knelt … Bekijk publicatie…

Breuker en Minnaard, ‘Rechtspraak 2017’

Hans Breuker en Maarten bespreken in dit deel de rechtspraak uit 2017… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?’, Ars Aequi 04/2018

Senior-rechter Willem Korthals Altes van de rechtbank Amsterdam dreigde eind vorig jaar de Staat met een dagvaarding tegen zijn gedwongen pensioenontslag bij 70 jaar. Mark geeft antwoord op de vraag of dit gedwongen pensioenontslag leeftijdsdiscriminatie is en of pensioenontslag bij 70 jaar wenselijk is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Laat je ontslaan vlak voor de AOW: meer ontslagvergoeding dan loonschade’, Pensioenalert 2018-9

Een werknemer die vlak voor zijn AOW-datum wordt ontslagen ontvangt een transitievergoeding die hoger is dan zijn inkomensschade tot de AOW-leeftijd.  Mark bespreekt het arrest waarin de Hoge Raad dit bevestigt Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Ruzie over pensioen. Waar gaat het over?’, Pensioenalert 2018-8

Mark heeft alle op rechtspraak.nl gepubliceerde pensioenuitspraken van januari tot september 2018 bijgehouden en komt tot de conclusie dat de meeste pensioenuitspraken over uitleg gaan Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Hof ‘s-Hertogenbosch wijst claim werknemer wegens uitblijven toeslagen af’, Pensioenbrief 2018/64

Maarten bespreekt een uitspraak van 8 mei 2018 waarin het hof ‘s-Hertogenbosch de vorderingen van voormalig werknemer tot schadevergoeding wegens het niet verlenen van toeslagen op pensioenaanspraken uit hoofde van aanvullende pensioenregeling afwijst… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019’, Pensioenbrief 2018/57

Maarten bespreekt het concept-wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 met voorgestelde aanpassingen in de pensioenwetgeving… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Keuzemogelijkhede overdracht’, Pensioenbrief 2018/56

Maarten bespreekt de reactie van de Minister SZW op de motie Lodders inzake het in kaart brengen van belemmeringen bij individuele waardeoverdrachten… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: Pensioenfondsen laten zich te veel leiden door klein Clubje adviseurs’, Pensioenbrief 2018/53

Maarten bespreekt een bericht van het Financieel Dagblad over een onderzoek van de DNB waaruit zou blijken dat netwerken invloed hebben op de besluitvorming door bestuurders van pensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioenfederatie: regels staan fusies tussen pensioenfondsen in de weg’, Pensioenbrief 2018/39

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de kritiek van de Pensioenfederatie op het wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: financiële positie pensioenfondsen is verslechterd’, Pensioenbrief 2018/38

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de daling van de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2018… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Geen aansprakelijkheid DNB na onrechtmatige uitschrijving pensioenfonds’, Pensioenbrief 2018/32

Maarten bespreekt een arrest van 9 maart 2018 waarin de Hoge Raad aansprakelijkheid van de DNB afwijst ondanks de onrechtmatige uitschrijving van het Pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Rechtbank past de genuanceerde ontvangsttheorie toe’, Pensioenbrief 2018/30

Maarten bespreekt een uitspraak van 21 februari 2018 waarin de kantonrechter oordeelt dat op grond van de genuanceerde ontvangsttheorie de informatieplicht en de zorgplicht door het Pensioenfonds niet zijn geschonden… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak augustus 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in augustus 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juli 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juli 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 2 maart 2018, NJ 2018/317

Mark bespreekt het Bovag-arrest van de Hoge Raad en besteed daarbij aandacht aan de knellende bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenuitvoerders…  Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 oktober 2017, NJ 2018/42

Mark bespreekt de beschikking van de Hoge Raad over de vraag of en wanneer een curator na faillissement een individuele levensverzekering mag afkopen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HvJ EU 13 juni 2017, C-258/14, NJ 2018/24 

Mark bespreekt het Florescu-arrest. Pikant genoeg meenden Roemeense rechters dat de Roemeense maatregelen om hun bijverdiensten als docent te korten op hun pensioen in strijd was met het EU-recht … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan pensioenuitvoerder’, Pensioenalert 2018-3

Stel: een werkgever houdt pensioenpremies in maar betaalt niet aan de pensioenuitvoerder. Dan doet (de advocaat van) de werknemer er verstandig aan om niet alleen de premies te vorderen maar ook het rendement. Dat maakt Mark in dit artikel duidelijk aan de hand van een uitspraak van de rechtbank midden-nederland … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak juni 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in juni 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak mei 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in mei 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak april 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in april 2018… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak maart 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in maart 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak februari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in februari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Einde arbeidsovereenkomst bij AOW leeftijd of pensioenleeftijd 67 jaar?’, Pensioenalert 2018-7

Mark bespreekt een uitspraak waarin de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het conform de CAO automatisch laten eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-leeftijd geen leeftijdsdiscriminatie is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Schadevergoeding na onjuiste informatie bij waardeoverdracht’, Pensioenalert 2018-6

Mark bespreekt een uitspraak waarin het Hof Den Haag oordeelt dat het pensioenfonds aansprakelijk is wegens het schenden van de zorgplicht. Bij de waardeoverdracht van zijn pensioen naar het pensioenfonds was werknemer niet geïnformeerd over de mogelijkheid tot korting van zijn pensioen bij het pensioenfonds. … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Achterstallige pensioenpremies: is verjaring te voorkomen door schadevergoeding te vorderen?’, Pensioenalert 2018/2

Aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van februari 2018 bespreekt Mark of een werknemer bij achterstallige premiebetaling door de werkgever verjaring kan voorkomen door schadevergoeding te vorderen … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioenrechtspraak januari 2018’, PR Updates 2018

Mark geeft hierin een overzicht van de belangrijkste uitspraken die zijn verschenen in januari 2018 … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Afstemming tussen pensioenrecht en privaatrecht gewenst’, WPNR 2018-7178

Aan de hand van ontwikkelingen en rechtspraak toont Mark aan waar pensioenrecht en privaatrecht elkaar nodig hebben en waar het knelt … Bekijk publicatie…

Breuker en Minnaard, ‘Rechtspraak 2017’

Hans Breuker en Maarten bespreken in dit deel de rechtspraak uit 2017… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘(Informeren over) de afstandsverklaring: het luistert nauw’, PM 2017/10

Teun schrijft in dit artikel over de Tele 2-uitspraak. Die uitspraak gaat over het doen van afstand van deelname aan de pensioenregeling… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eenzijdige omzetting pensioenleeftijd niet toegestaan’, Pensioenbrief 2017/83

Kantonrechter Roermond heeft geoordeeld dat pensioenfonds Sabic de pensioenleeftijd niet eenzijdig mocht verhogen. Daar gaat deze bijdrage over… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Kuddegedrag pensioenfondsen’, Pensioenbrief 2017/71

DNB heeft onderzocht of er bij pensioenfondsen sprake is van kuddegedrag bij het beleggen. Teun bespreekt dat onderzoek… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Beëindiging versus wijziging van een pensioenregeling’, Pensioenbrief 2017/66

De scheidslijn tussen het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst en het daarmee feitelijk wijzigen van de pensioenovereenkomst is dun. De hier besproken uitspraak laat dat goed zien… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Doorsneepremie en degressieve pensioenopbouw’, Pensioenbrief 2017/57

In deze bijdrage wordt kort stilgestaan bij het advies van de Raad van State omtrent het afschaffen van de doorsneepremie en de invoering van de degressieve opbouw… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wijziging van pensioenfonds’, Pensioenbrief 2017/43

Teun bespreekt de hand van de Holland Casino-zaak: kan de werkgever eenzijdig van pensioenuitvoerder veranderen? Bekijk publicatie…

Heemskerk en Lutjens, ‘Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn niet in strijd met Europees recht’, Pensioenpro 2017

Verplichte bedrijfstakpensioenfondssen zijn niet in strijd met Europees recht. Dat lichten Mark Heemskerk en Erik Lutjens toe in het Financieel Dagblad naar aanleiding van een ingezonden stuk van Hans van Meerten en Theo Gommer… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Voorstel persoonlijk pensioenproduct’, Pensioenbrief 2017/51

In deze bijdrage wordt kort stilgestaan bij het voorstel van de Europese Commissie ter zake het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Stand van zaken wetsvoorstel fusie verplichtgestelde bpf-en’, Pensioenbrief 2017/36

Hierin geeft Teun de stand van zaken omtrent genoemd wetsvoorstel… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, ‘Verplichtstelling blijft overeind bij minder solidariteit’, FD Pensioen Pro 16 mei 2017

Mark en René Maatman lichten in dit opiniestuk in Pensioenpro van het Financieel Dagblad toe waarom minder solidariteit in het pensioenstelsel de verplichtstelling niet per se in strijd met Europees mededingingsrecht brengt… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Keuze voor partnerpensioen niet gemaakt: geen recht op partnerpensioen’, Pensioenbrief 2017/30

Hoe ver strekt de zorg- resp. informatieplicht van een werkgever bij de keuze van haar werknemer om af te zien van partnerpensioen? Dat is de vraag waar de Kantonrechter Amsterdam zich over boog en waarover deze publicatie gaat  … Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, K. Kamminga, B. Werker, ‘Van uitkeringsovereenkomst naar PPR’, Netspar paper 2017-76

In dit Netsparpaper behandelen Mark Heemskerk, Rene Maatman, Bas Werker en Kees Kamminga de herziening van het pensioenstelsel: de overgang van een uitkeringsovereenkomst naar een persoonlijk pensioen met risicodeling. Wat moet er gebeuren indien een pensioenfonds het verzoek krijgt van sociale partners om een persoonlijk pensioen met risicodeling (een nieuw pensioencontract) uit te voeren. Daarbij onderscheiden zij een overstap naar de toekomst en een overstap waarbij het pensioen uit het verleden in het nieuwe stelsel wordt ingebracht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Kroniek pensioenrecht 2015-2016’, TRA 2017/51

Mark bespreekt in deze kroniek pensioenrecht ontwikkelingen uit het pensioenrecht in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Dat doet hij aan de hand van (pensioen)wetgeving en rechtspraak… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘De Verzamelwet pensioenen 2017: de puntjes op de i’, PM 2017/4

De Verzamelwet pensioenen 2017 wijzigt de Pensioenwet op verschillende punten, w.o.  betreffende het algemeen pensioenfonds, het instellen van een Raad van Toezicht en de voorwaardelijkheidsverklaring. Dit artikel gaat daarover … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid als ontslagvergoeding?’, Pensioenalert 2017-4

In dit artikel bespreekt Mark aan de hand van rechtspraak of de voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid mag fungeren als vervanging voor een ontslagvergoeding als dat in de cao staat… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Hof Amsterdam: de wet verbiedt gedifferentieerd korten niet’Pensioenbrief 2017/19

Hof Amsterdam oordeelde dat de wet gedifferentieerd korten niet verbiedt. In deze bijdrage destilleert Teun de belangrijkste vuistregel, en schetst de huidige positie van het desbetreffende fonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Pensioen korten: niet in strijd met eigendomsrecht?’, Pensioenalert 2017-3

Mark behandelt de vraag of het korten van pensioen in strijd is met Europees eigendomsrecht aan de hand van een kort geding uitspraak… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Verzamelwet Pensioenen 2017‘, Pensioenbrief 2017/3

Grote fondsen worden verplicht een raad van toezicht in te stellen. Alle verweesde fondsen kunnen opgaan in een algemeen pensioenfonds. De voorwaardelijkheidsverklaring wordt beperkt. Dit zijn enkele onderdelen van de Verzamelwet Pensioenen 2017, welke 1 februari 2017 bij de TK is ingediend. Teun bespreekt deze punten … Bekijk publicatie…

Heemskerk, ‘Inspraak in pensioen bij kleine ondernemingen’, Pensioenalert 2017-2

Mark gaat in op de (beperkte) medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen van werknemers bij kleine ondernemingen (<50 werknemers) … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Ontwerpadvies SER: pensioeninvloed van werknemers in kleine ondernemingen‘, Pensioenbrief 2017/2

Op verzoek van SZW heeft de SER een conceptadvies gepubliceerd over de medezeggenschap van werknemers bij pensioenen in kleine ondernemingen. In deze bijdrage bespreekt Teun dat advies … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Voorontwerp: Wet waardeoverdracht klein pensioen‘, Pensioenbrief 2017/1

In deze bijdrage bespreekt Teun het voorstel-wetsontwerp van SZW tot verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenen en het vervallen van hele kleine pensioenen … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Naschrift T. Huijg op “Een reactie op: Dwingende cao-doorwerking voormalige werknemers?”‘, ArbeidsRecht 2017/7

Teun schreef in 2016 in ArbeidsRecht over de dwingende cao-doorwerking bij voormalige werknemers. Daarop reageerde dhr. J. van Drongelen. Teun voorziet van repliek … Bekijk publicatie…

Huijg en Minnaard, ‘Afspraken over de grenzen van de medezeggenschap’, PM 2017/7

Teun en Maarten bespreken of een ondernemer vooraf afspraken kan maken met de OR over de grenzen van zijn bevoegdheden, zonder dat de OR daar later nog op terug kan komen. Hetzelfde geldt voor de vraag of een APF-bestuur dat met het belanghebbendenorgaan kan doen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenachterstanden voor de overname: de koper betaalt, PM 2016, 3

In deze bijdrage analyseer ik de gevolgen van het GOM arrest van het Hof Arnhem Leeuwarden van 1 september 2015 voor premieachterstanden bij de overname. Op zichzelf is het feit dat de achterstallige pensioenpremies van de verkoper van vóór de transactiedatum – hier een kleine € 2 miljoen – op de koper overgaan, niet schokkend. Intrigerend is wel dat het bedrijfstakpensioenfonds volgens het hof jegens de koper een zelfstandig vorderingsrecht op die achterstallige pensioenpremies heeft… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘ APF-statuten, (mede)zeggenschap en weerstandsvermogen: tien kritische noten’, PM 2016/8

Sinds januari 2016 bestaat er een nieuw type pensioenfonds; het algemeen pensioenfonds (het APF). Dit artikel kraakt tien kritische noten betreffende o.a. ringfencing, de medezeggenschap en de eis alle uitvoeringsovereenkomsten in de statuten te vermelden… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Doelstellingen en uitgangspunten bij de opdrachtaanvaarding door pensioenfondsen’, TPV 2016/3

Art. 102a PW en zijn evenknie art. 109a Wet verplichte beroepspensioenregeling[2] worden vaak omschreven als de artikelen over de opdrachtaanvaarding. Art. 102a PW bevat echter meer dan alleen bepalingen over de opdrachtaanvaarding. In art. 102a PW zijn voorschriften en normen opgenomen die regelen dat een pensioenfonds een eenduidige, kenbare set aan doelstellingen en uitgangspunten ontwikkelt. Deze uitgangspunten dienen zowel voor de organen van het fonds als de

sociale partners richtsnoer te zijn bij hun rol in de uitvoering van de pensioenregeling. In deze bijdrage bespreekt Maarten art. 102a PW waarvan hij van mening is dat de redactie op onderdelen aan duidelijkheid te wensen overlaat… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Dwingende cao-doorwerking voormalige werknemers?’, ArbeidsRecht 2016/38

Teun bespreekt of een werkgever de rechtsverhouding met zijn voormalige werknemers (gebonden en betrokken) kan wijzigen door een beroep te doen op dwingende cao-doorwerking. Meer specifiek: op artikel 9 Wet CAO. Teun concludeert – weliswaar voorzichtig – van wel… Bekijk publicatie…

Huijg en M. Heemskerk, ‘Instemmingsrecht OR bij pensioen: het was en blijft onduidelijk’, TPV 2016/13

Teun en Mark analyseren in deze bijdrage het wettelijke instemmingsrecht van de ondernemingsraad, zowel het dat was voor het nieuwe recht (per 1 oktober 2016) als daarna. Zij doen enkele aanbevelingen ter verbetering van dat recht… Bekijk publicatie…

Huijg, Hof Amsterdam 15 maart 2016, PJ 2016/57

In zijn annotatie bij deze uitspraak bespreekt Teun de vraag in welke mate een pensioenfonds er voor moet zorgen dat zijn informatie de deelnemer ook daadwerkelijk heeft bereikt… Bekijk publicatie…

Huijg, ´Naschrift mr. T. Huijg op Reactie: De rol van de partner in het pensioenrecht’, TPV 2016/7

Teun reageert in deze bijdrage op een reactie van mr. Van der Ham op één van zijn eerdere artikelen over de rol van de partner in het pensioenrecht… Bekijk publicatie…

Minnaard , ‘Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioen wordt uitgebreid’, Juridisch up to Date

Maarten bespreekt de uitbreiding van het instemmingsrecht van ondernemingsraden… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Contouren van een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling’, TPV 2016/31

Maarten beschrijft in dit artikel de contouren van een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling als alternatief voor de huidige verplichtstelling waar deelname in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is gesteld. In de variant die ik beschrijf wordt de keuze voor een bepaalde pensioenuitvoerder overgelaten aan de werkgever… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Naschrift na reactie De volgorde der dingen in relatie tot de opdrachtaanvaarding’, TPV 2016/3

Maarten reageert op een reactie van mr. Swalef n.a.v. haar artikel in TPV over de opdrachtaanvaarding in TPV van februari 2016… Bekijk publicatie…

Heemskerk, C. van Herpen Ook na wetsvoorstel nog lacunes rond stem van ondernemingsraad, Pensioen Pro 28 januari 2016

De auteur laat samen met Corry van Herpen zien welke lacunes de wetgeving over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioen bevat… Bekijk publicatie…

Heemskerk, S. Kali, Korting nabestaandenpensioen wegens groot leeftijdsverschil geen discriminatie? Bewijs het maar, PM 2016

Centraal in deze bijdrage staat de vraag of de korting van het nabestaandenpensioen wegens een groot leeftijdsverschil tussen partners vrouwen discrimineert. Aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 18 december 2015 analyseren zij naast de vraag of de korting van het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen partners discriminatie is de betekenis voor de bewijslast en de toetsing van vermeende discriminatie… Bekijk publicatie…

Heemskerk, J. Los, Overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder instemming OR, TPV 2016, 6

In deze bijdrage analyseren auteurs de rol van de ondernemingsraad indien een werkgever ‘overstapt’ naar een algemeen pensioenfonds (APF). Na een korte uiteenzetting van de kenmerken van een APF gaan zij in op het wettelijk medezeggenschapstekort van de ondernemingsraad… Bekijk publicatie…

Heemskerk, J. Los, Pensioenfonds verlaagt pensioenkapitaal werknemers: een nieuwe pensioenfondsroute, PM 2016, 69

Mag een ondernemingspensioenfonds zelfstandig besluiten om het pensioenkapitaal van een premieovereenkomst van werknemers te verlagen door de inkooptarieven te verzwaren? Dat lijkt de conclusie uit het MSD-arrest van Hof Den Bosch. Het ondernemingspensioenfonds paste de waarderingsgrondslagen aan, waarna het pensioenkapitaal tot zo’n 20% lager werd. In deze bijdrage analyseren auteurs dit arrest en de mogelijkheden die het biedt voor pensioenuitvoerders om de arbeidsvoorwaarde pensioen te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenontslagbeding of pensioenopzegging?, TAP 2016-7

In deze bijdrage analyseert auteur aan de hand van wet(sgeschiedenis) en jurisprudentie de verhouding tussen pensioenontslag en pensioenopzegging. Auteur signaleer onduidelijkheden en licht toe waarom werkgevers kiezen voor de ene of de andere methode om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door pensioenopzegging of pensioenontslagbeding… Bekijk publicatie…

Heemskerk, J. Tangelder, Pensioen wijzigen: klem tussen eigendomsrecht en vetorecht, PM 2016, 150

Auteurs bespreken de rol van het juridische eigendomsrecht en het vetorecht (bezwaarrecht) bij collectieve waardeoverdracht bij pensioenwijzigingen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, B. Werker, TOR 2016, 27

Auteurs schetsen een nieuw soort pensioenovereenkomst: de persoonlijke pensioenrekening met risicodeling (PPR). Zij bespreken de juridische kwalificatie en benodigde wijzigingen voor introductie hiervan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, J . Los, Overstappen naar een algemeen pensioenfonds zonder instemming OR, TPV 2016, 16

Auteurs lichten toe onder welke omstandigheden de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij een overstap door de werkgever naar een algemeen pensioenfonds (APF)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 november 2015, NJ 2016, 169 (KPN)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij Hof ’s-Hertogenbosch 23 februari 2016, JAR 2016, 56

Bekijk publicatie…

Huijg, HR 30 januari 2015, PJ 2015-79

In deze annotatie concludeert Teun dat er een duidelijke tweedeling bestaat in de rechtspraak over de vraag of werkgevers hun arbeidsvoorwaarde met voormalige werknemers eenzijdig mogen beëindigen. Werkevers mogen die voorwaarde doorgaans wijzigen indien die is vastgelegd in een cao (al dan niet indirect). Echter: is dat niet zo, dan is eenzijdig wijzigen  aanzienlijk moeilijker… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘De rol van de partner in het pensioenrecht’, TPV 2015/36

Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder zijn de gangbare contractspartijen bij een pensioenregeling. De partner van de werknemer is echter óók betrokken. Dit artikel gaat over die partner en bespreekt uitgebreid zijn/haar juridische positie… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Uitvoeringsovereenkomst 2015’, PM 2014/170

Vanaf 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen, het zgn. nieuwe financieel toetsingskader (nFTK). Alle fondsen (en hun aangesloten werkgevers) worden daardoor gedwongen hun uitvoeringsovereenkomst aan te passen. Teun bespreekt o.m. de mogelijkheden die fondsen en werkgever hebben indien onderhandelingen stranden… Bekijk publicatie…

Huijg, Hof Arnhem-Leeuwarden 1 september 2015, PJ 2015/157

Hof oordeelde (bij een overgang van onderneming) dat een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt beschermd tegen onbetaald gebleven pensioenpremies indien zowel de oude als de nieuwe werkgever onder zijn werkingssfeer valt. Teun bekritiseert deze uitspraak. Desondanks heeft de Hoge Raad het Hof overigens uiteindelijk wel gevolgd… Bekijk publicatie…

Heemskerk, D. Boeijen, R. Maatman, Beëindiging van de doorsneesystematiek juridisch mogelijk, PBM 2015-2

Auteurs presenteren op hoofdlijnen hun analyse van een Netspar paper over de juridische (on)mogelijkheden en effecten van een beëindiging van de doorsneesystematiek bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Die beëindiging heeft effect op de houdbaarheid van de (grote) verplichtstelling… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Eenzijdige wijziging pensioenregeling zonder instemming OR, Pensioenalert 2015

Aan de hand van rechtspraak laat Mark zien dat de werkgever soms bevoegd is om eenzijdig de pensioenregeling te wijzigen, zelfs indien de ondernemingsraad niet heeft ingestemd met die wijziging… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. Maatman, B. Werker, Heldere en harde pensioenrechten in de PPR, Pensioendoc 2015

Auteurs lichten toe hoe een persoonlijke pensioenrekening (PPR) er juridisch uitziet, en welke ‘eigendomsrechten’ daarbij horen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Kroniek Pensioenrecht 2014-2015, TRA 2015, 26

In deze kroniek pensioenrecht bespreekt Mark de belangrijkste pensioenwijzigingen en ontwikkelingen aan de hand van wet- en regelgeving en rechtspraak in de periode 1 januari 2014-1 januari 2015. Aan bod komen de volgende onderwerpen: – verplichte deelname pensioenregeling; – pensioenwijziging en medezeggenschap; – opzegging van de uitvoeringsovereenkomst; – aansprakelijkheid voor pensioen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, T.J. Zuiderman, Wat zijn de pensioengevolgen bij faillissement?, TAP 2015-2

Centraal in deze bijdrage staat de vraag wat de betekenis is voor een pensioenregeling indien de werkgever die een pensioenovereenkomst heeft gesloten met zijn werknemers failliet gaat. In dit overzichtsartikel staan de gevolgen daarvan beschreven… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wijzigt nieuw ontslagrecht pensioenontslag?, Pensioenalert

Auteur bespreekt het effect van de introductie van de Wet Werk en Zekerheid  (WWZ) voor het pensioenontslag en doorwerken na pensionering… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wijzigt nieuw ontslagrecht pensioenontslag? Pensioenalert 2015

Auteur bespreekt het effect van de introductie van de Wet Werk en Zekerheid  (WWZ) voor het pensioenontslag en doorwerken na pensionering… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 18 december 2015, NJ 2016, 170 (korting nabestaandenpensioen)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 1 september 2015, JAR 2015, 273

Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wat u niet wist van pensioenrecht maar u wel moet weten, Actioma-189, september 2014

Wat is pensioen nu eigenlijk en hoe wordt dat opgebouwd? Suzanne Kali en Mark Heemskerk geven in hun artikel antwoord op deze vragen. Daaruit zal blijken dat hoewel pensioen het sluitstuk van een carrière betreft het goed is om daar aan de start van je carrière over na te denken… Bekijk publicatie…

Huijg en P.G. Vestering, ‘ De-risking door aanpassing van de pensioenregeling’, TFR 2014-7/8

De-risking staat centraal in dit artikel. Daaronder wordt verstaan het aldus wijzigen van de pensioenovereenkomst (de pensioenregeling) dat het reilen en zeilen van het pensioenfonds geen gevolgen meer heeft voor de balans van de werkgever. Belangrijk punt daarbij is het wijzigen van de afspraken omtrent indexatie. Maar ook het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst kan belangrijk zijn, bijv. omdat daarin een bijstortingsverplichting is opgenomen… Bekijk publicatie…

Huijg, Hof Den Bosch, 26 augustus 2014, PJ 2014/149

Een oud werknemer ontvangt elf pensioenoverzichten. Daarop staat dat zijn pensioen € 22.425 bedraagt, terwijl hij op basis van het pensioenreglement eigenlijk maar recht heeft op € 16.631. Hof Den Bosch oordeelt dat het pensioenreglement voor gaat. Teun bespreekt de juridische betekenis van een uniform pensioenoverzicht, in relatie tot het pensioenreglement… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘De wezenskenmerken van het algemeen pensioenfonds’, P&P 2014

Het algemeen pensioenfonds (APF) is per 1 januari 2016 een feit. Sindsdien kan ook dit vehikel als pensioenuitvoerder fungeren. Teun bespreekt in dit artikel de wezenskenmerken daarvan op basis van het voorontwerp, zoals dat begin 2014 ter consultatie is voorgelegd… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wel of geen indexatie na opzegging uitvoeringsovereenkomst’, PM 2014/78

Steeds meer uitvoeringsovereenkomsten worden opgezegd. Bij verzekerde pensioenregelingen gebeurt dat vrijwel ieder vijf jaar. Opzeggingen hebben vaak gevolgen voor de indexatieregeling. Teun bespreekt in dit artikel de complexe vraag wat voormalige werknemers kunnen doen tegen die gevolgen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Advocaatkosten-omzetbelasting  (btw) en de werkkostenregeling’, Juridisch up to Date, 20140043

Maarten bespreekt de fiscale behandeling van Advocaatkosten, omzetbelasting (btw) en de werkkostenregeling n.a.v. een uitspraak over een arbeidsrechtadvocaat van het Hof van Discipline… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Deelnemersraad Pf Unisys vangt bot bij Ondernemingskamer’, PensioenMagazine 2014/75

Maarten bespreekt de beschikking van 15 januari 2014 waarin de Ondernemingskamer van Hof Amsterdam de deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (SPUN) niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep tegen de wijziging van het pensioenreglement ter uitvoering van een eerder besluit over de versobering van de toeslagambitie… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Experts aan het woord, Medezeggenschap en pensioen, TAO 2014

Interview met Mark over de regels voor wijziging en medezeggenschap bij pensioen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Foutje, bedankt. Pensioenadviseurs aansprakelijk, Pensioenalert 2014

Mark behandelt twee uitspraken- waaronder de Seacon-uitspraak – waaruit blijkt dat de pensioenadviseur of advocaat aansprakelijk is indien er geen goed pensioenadvies wordt gegeven… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Hoe demonteer je de fiscale pensioenbom onder de aftopping, PM 2014-12

In deze bijdrage bespreekt Mark de fiscale aftopping tot een pensioengevend salaris van €100.000 per 1 januari 2015. Hij schetst daarin de vereiste wijzigingen in de pensioenregelingen, de eenzijdige wijzigingsmogelijkheden voor de werkgever en het risico van verboden leeftijdsonderscheid… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Leeftijdsdiscriminatie door toepassing van de kantonrechtersformule, AR 2014, 16

In deze bijdrage analyseer ik opnieuw de verhouding tussen kantonrechtersformule en leeftijdsdiscriminatie. Aan de hand van rechtspraak en literatuur bespreek ik de nieuwe grenzen van het verbod van leeftijdsonderscheid in verband met (1) de kantonrechtersformule; (2) het pensioenplafond (aanbeveling 3.5); en (3) varianten op de kantonrechtersformule in het sociaal plan… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioen 2015: 5 misverstanden, Pensioenalert 2014

In deze bijdrage bespreekt Mark vijf misverstanden bij een overstap naar een nieuwe pensioenregeling… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Nabestaandenpensioen korten van jongere partner toegestaan? Pensioenalert 2014

In dit artikel bespreekt Markt het korting nabestaandenpensioenvonnis van de Rechtbank Den Haag van het pensioenfonds voor Weg- en waterbouw. Daarin werd de korting van het nabestaandenpensioen wegens een leeftijdsverschil tussen partners objectief gerechtvaardigd geacht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Op zoek naar de grenzen van de solidariteit in het aanvullend pensioen, M.J.A. van Mourik (red.) in: Postrelationele solidariteit, SDU Den Haag 2014

In deze boekbijdrage bespreekt auteur de juridische solidariteitsnormen bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tevens verkent hij de juridische grenzen van die solidariteit, van verplichtstelling tot kenmerken van solidariteit bij pensioenfondsen en verzekeraars… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioen bij faillissement van een werkgever, TFZI 2014-8

In deze bijdrage analyseert auteur de pensioengevolgen bij faillissement van de werkgever. Hij bespreekt onder meer de wettelijke verplichting voor de werkgever om het pensioen extern onder te brengen, het voorkomen van kortingen, de pensioengevolgen voor werknemers en de aansprakelijkheid voor bestuurders van failliete vennootschappen met achterstallige pensioenpremies… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenschade in de ontslagvergoeding van oudere werknemers, Pensioenalert 2014

In dit artikel bespreekt Mark onder welke omstandigheden pensioenschade in de ontslagvergoeding van oudere werknemers wordt meegenomen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Wanneer is deelname aan een pensioenregeling verplicht, Pensioenalert 2014

Auteur bespreekt wanneer deelname aan een pensioenregeling verplicht is, mede aan de hand van jurisprudentie over de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 14 november 2014, JAR 2014, 301

Auteur bespreekt wanneer deelname aan een pensioenregeling verplicht is, mede aan de hand van jurisprudentie over de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Algemene pensioeninstelling’, PBM 2013/3

In dit artikel concludeert Teun dat de algemene pensioeninstelling (de API) vooral interessant zal zijn voor de Nederlandse markt. Tegelijkertijd pleit hij er voor de API ook open te stellen voor een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Beleggingsbeleid in strijd met prudent person-regel’, IPNederland 2013-juni/juli

Teun bespreekt in de column Juridische Zaken van IPNederland een uitspraak van Rechtbank Rotterdam. Het betreft een geschil dat pensioenfonds Johnson & Johnson had met De Nederlandsche Bank (DNB) over zijn beleggingsbeleid… Bekijk publicatie…

Huijg en J.M. van Slooten, ‘ De opzegging van de uitvoeringsovereenkomst’, TPV 2013/22

Hierin bespreken Teun en Jaap uitgebreid de regels die gelden bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst. Zij staan stil bij het karakter van die overeenkomst (duurovereenkomst / verzekeringsovereenkomst), om vervolgens aan de hand daarvan uiteen te zetten welke wettelijke opzeggingsregels van toepassing zijn… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eenzijdige wijziging pensioenregeling door fiscale wetswijziging’ 2013

Pensioen is gedreven door fiscale spelregels. Die fiscale regels wijzigen regelmatig. Zo ook in 2015 (verlaging opbouw & aftopping). De pensioenovereenkomst moet doorgaans daardoor aangepast worden. Teun bespreekt aan de hand van rechtspraak hoe een werkgever dat eenzijdig kan doen… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Geliquideerd betekent nog niet ‘game over’, IPNederland 2013

Teun bespreekt een uitspraak van Rechtbank Rotterdam over een geschil tussen een (voormalige) partner en een geliquideerd pensioenfonds. De uitspraak illustreert dat een liquidatie (in dit geval in 1997) nog niet het definitieve einde van een fonds betekent (deze uitspraak dateert van 2011!)… Bekijk publicatie…

Huijg, Rb. Amsterdam 3 april 2013, PJ 2013-157

Rechtbank Amsterdam boog zich over de aard van de pensioenregeling (een zgn. eindloonregeling) en oordeelde dat in dit geval er geen sprake was van verjaring of van rechtsverwerking. Teun schijnt zijn licht hierover… Bekijk publicatie…

Huijg, HR 8 februari 2013, PJ 2013/60

Dit arrest is relevant voor de praktijk omdat daarin een richtsnoer wordt gegeven voor de mate van zekerheid waarmee een pensioenuitvoerder ervoor moet zorgen dat een belanghebbende informatie daadwerkelijk ontvangt. Teun geeft duiding en commentaar… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wetsinterpretatie: de (on)vrijheden van de toezichthouder’, PM 2013/158

De toezichthouders DNB en AFM houden toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars. Bij overtreding van de Pensioenwet kunnen zijn handhavend optreden (aanwijzing, boete, etc.). Lang niet alle wettelijke regels zijn echter duidelijk (open normen). Datzelfde geldt voor de grenzen van de handhavingsbevoegdheden. Teun bespreekt dit, en meer, in deze publicatie… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Bewindspersonen moeten geen invulling geven aan de wet, dat is voorbehouden aan de rechter’, Het Financieele Dagblad

Maarten bespreekt in het FD de onduidelijkheid over instemmingsrecht van ondernemingsraad bij pensioenregelingen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Bijstorting: wettelijke of contractuele plicht?’, PensioenMagazine 2013/82

In dit artikel bespreekt Maarten de onderbrengingsplicht van art. 23 PW, de gevolgen van een contractuele bijstortingsverplichting en welke juridische middelen een werkgever heeft om onder een bijstortingsverplichting uit te komen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Het beroepsrecht van deelnemersraden: 13 jaar, 11 uitspraken’, TPV 2013/38

Sinds 23 juni 2000 bestaat er voor deelnemersraden de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer van Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) ten aanzien van besluiten waarbij de deelnemersraad adviesrecht heeft. In dit overzichtsartikel zal aandacht geschonken worden aan de door de Ondernemingskamer gewezen uitspraken. De uitspraken worden voorafgegaan door een inleidende beschouwing over het beroepsrecht… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij pensioenregelingen’, Juridisch up to Date 2013

In dit artikel bespreekt Maarten  het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij pensioenregelingen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Verstand van zaken: Pensioenrecht AOW-leeftijd moet versneld omhoog, Mr. Magazine 2010

Na het winnen van de uitverkiezing voor Gouden Stoofpeer pensioenrecht een interview met Mr. Magazine over mijn visie op pensioen en pensioenrecht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies, Pensioenalert 2013

Mark licht aan de hand van rechtspraak en wetgeving toe onder welke omstandigheden bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor achterstallige pensioenpremies… Bekijk publicatie…

Heemskerk, De pensioenfondsroute, Pensioenalert 2013

Centraal in deze bijdrage staat de mogelijkheid om de pensioenovereenkomst van (ex-) werknemers te laten wijzigen door het penisoenfonds zonder dat de werkgever deze eenzijdig hoeft te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Gemorrel aan instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten, PM 2013, 99

Auteur bespreekt de reikwijdte van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioenbesluiten van de werkgever – de uitvoeringsovereenkomst – en een pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Inspraak werknemers bij verzekerde regeling is soap, NPN 15 mei 2013

In een interview met NPN verduidelijkt Mark waarom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad slecht is geregeld, onder meer voor wat betreft de uitvoeringsovereenkomst… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. de Greef, Instemmingsrecht OR bij PPI: goed geregeld of niet, P&P 2013-1

Auteurs wijzigen er op dat en waarom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij de premiepensioeninstelling niet goed is geregeld… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Koerswijziging damt medezeggenschap ondernemingsraad in, Financieel Dagblad 2013

Mark betoogt waarom de medezeggenschap van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt uitgehold… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Op zoek naar de grenzen van de solidariteit in het aanvullend pensioen, WPNR 2013, 6968

In deze bijdrage identificeert de auteur juridische solidariteitsnormen bij arbeidsgerelateerde pensioenregelingen en verkent hij de (juridische) grenzen van die solidariteit. Daarbij gaat hij onder meer in op de wettelijk afgedwongen solidariteit van de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en de verschillen in solidariteit bij pensioenfondsen en verzekeraars… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenaanspraken verjaren niet, Pensioenalert 2012

Mark gaat in op de vraag of pensioenaanspraken van (ex-)werknemers verjaren jegens de pensioenuitvoerder. Hij doet dat aan de hand van artikel 59 Pensioenwet en het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2012 (Bpf Bouw)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenontslagbeding na verhoging AOW-leeftijd: oppassen en aanpassen, AR 2013, 4

In dit artikel analyseert auteur ontwikkelingen, wettelijke basis en rechtspraak over pensioenontslag. Vanaf 1 januari 2013 kan door de verhoging van de AOW-leeftijd de contractuele pensioenontslagdatum afwijken van de AOW-leeftijd. Dat kan leiden tot een tijdelijk AOW-gat, Anw-gat en leeftijdsdiscriminatie. Dat is reden om het pensioenontslagbeding tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen… Bekijk publicatie…

Heemskerk c.s., Pensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden. Moeilijk maar niet onmogelijk.

Auteurs bespreken aan de hand van jurisprudentie (ECN en Delta Lloyd arrest) wanneer het pensioen kan worden gewijzigd met slapers en pensioengerechtigden… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioen wijzigen van gepensioneerden kan maar mag het ook, Pensioenalert 2013

In dit artikel bespreekt Mark de mogelijkheden om het pensioen van gepensioneerden te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HvJ EU 26 september 2013, JAR 2013, 284 (Experian)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 8 februari 2013, JAR 2013, 73 (zorgplicht Bpf Bouw)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 6 september 2013, JAR 2013/249 (ECN)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij ktr. 31 juli 2013, JAR 2013, 191 (Gom)

Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij HR 8 november 2013, JAR 2013, 300 (Delta Lloyd)

Bekijk publicatie…

Huijg en Barkhuysen, ‘Al of niet verplicht invaren van bestaande pensioenrechten’, TPV 2012/2

Tom en Teun bespreken in dit artikel de juridische obstakels voor het onderbrengen van al opgebouwd pensioen in een nieuw pensioencontract. Dit is ‘invaren’ gaan heten. Daarbij komen o.m. het EVRM en het EU Handvest aan bod… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Aansprakelijkheid van een verplicht gesteld bpf’, P&P 2012/5

De Nederlandsche Bank stelt als eis dat een pensioenuitvoerder (levensverzekeraar of pensioenfonds) pensioen moet uitkeren, ook al is de desbetreffende persoon nooit bij die uitvoerder aangemeld. Dit artikel bespreekt of die eis wel uit de wet voortvloeit voor zover het bedrijfstakpensioenfondsen betreft… Bekijk publicatie…

Huijg, Hof Den Haag 27 juli 2006, PJ 2012/176

Deze uitspraak betreft de vereffening van een oorspronkelijk in liquidatie verkerend pensioenfonds. Om enige kleuring te geven aan deze uitspraak gaat Teun in zijn annotatie in op meer algemene zaken als de vereffeningsfase, de mogelijkheden die schuldeisers hebben om voor hun rechten op te komen en de door DNB gevraagde vrijwaring… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Deelnemer? Maar wie ben jij dan?’, P&P 2012/1

De pensioenuitvoerder moet pensioen uitkeren, ook al is de werknemer niet aangemeld en ook al is er (dus) geen premie voor hem betaald. Dat vindt De Nederlandsche Bank (DNB). In dit artikel bekritiseert Teun dat standpunt van DNB voor zover het verzekeraars en ondernemingspensioenfondsen aangaat… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘DNB in de fout bij Q&A’s over wijzigen indexatieregelingen’, PM 2012/112

Op de website van de Nederlandsche Bank (DNB) doet DNB uitspraken over het wel of niet kunnen wijzigen van een voorwaardelijke toeslagregeling ten aanzien van gepensioneerden (NB: na totstandkoming van dit artikel zijn deze uitspraken verwijderd). Teun laat in dit artikel zien dat die uitspraken juridisch geen hout snijden… Bekijk publicatie…

Huijg en M. Heemskerk, ‘Een golf aan pensioenclaims dreigt’, FD 8 maart 2012

Teun en Mark berichten in dit FD-artikel over het standpunt van De  Nederlandse Bank omtrent het moeten uitkeren van pensioen, ook al is de desbetreffende persoon nooit aangemeld (en is nooit premie voor hem betaald). Daarbij wijzen zij ook op de gevolgen van een verjaringsarrest. Tezamen met DNB’s standpunt voorzien Teun en Mark een golf aan pensioenvorderingen… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eens gegeven blijft gegeven’, IPNederland juli 2012

Werkgever Staples en ondernemingspensioenfonds Staples hadden een geschil over de vraag of Veenman recht had op een korting op de pensioenpremie.  De  rechter oordeelde dat zo’n afspraak inderdaad bestond, en dat die afspraak niet te wijzigen was door te verwijzen naar de financiële crisis. Teun bespreekt deze uitspraak in dit artikel… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Hoge Raad: geen verjaring, want geen verplichting’ PM 2012/77

In februari 2012 kwam de Hoge Raad met een belangwekkende uitspraak in het pensioenrecht. De strekking daarvan is dat onder omstandigheden de pensioenvordering van een (voormalige) werknemer nimmer verjaart. Teun bespreekt deze uitspraak en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Standpunt DNB onjuist’, IPNederland 2012

Volgens De Nederlandsche Bank mogen pensioenuitvoerders geen aansprakelijkheidsuitsluiting hanteren voor het geval werknemers niet bij ze zijn aangemeld. Ten onrechte, vindt Teun. In zijn column zet hij uiteen waarom… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Uitspraak tegen ‘excessieve’ bijstorting’, IPNederland 2012

Teun gaat in op een spraakmakende zaak,  namelijk die omtrent de vraag of de werkgever Unisys moest bijstorten of niet. Kantonrechter Amsterdam oordeelde van niet en haalde daarbij de historie van de uitvoeringsovereenkomst er bij, de wijze van uitvoering en de gewijzigde situatie sinds de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wet beperkt aantal nevenfuncties’, PBM 2012

De Wet bestuur en toezicht is in werking getreden per januari 2012. Die wet stelt paal en perk aan het aantal nevenfuncties dat een bestuurder of intern toezichthouder mag bekleden. Dit om het ‘old boys network’ tegen te gaan. Teun bespreekt de gevolgen hiervan voor het pensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Naschrift bij artikel Geef bevoegdheden rond kostendekkende premie wettelijke basis’, PensioenMagazine 2012, 81

Mark Heemskerk en Maarten Minnaard schrijven een naschrijft n.a.v. de reactie van Hans Breuker die weer reageerde op een artikel in Pensioen Magazine van april 2012 waar Mark Heemskerk en Maarten Minnaard in gaan op de mismatch die kan ontstaan tussen de kostendekkende premie en hetgeen sociale partners binnen de loonruimte als budget hebben afgesproken voor pensioendoeleinden… Bekijk publicatie…

Minnaard en L. van der Meij, ‘Persbericht De Nederlandsche Bank: 103 fondsen gaan mogelijk korten op pensioenen’, Ondernemingsrecht 2012/50

De schrijvers behandelen in dit artikel de vraag of er alternatieven mogelijk zijn voor korten op pensioen. Kan korten voorkomen worden binnen de wettelijke kaders? En zo ja, hoe?… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Premie: kostendekkend, feitelijk of budgettair?’, PensioenMagazine 2012, 60

In deze bijdrage analyseren Maarten en Mark de premiesmaken die de wet kent en de verhouding tussen kostendekkende premie en het budget. Daarbij komt de principiële vraag aan bod van de bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenfondsbestuur… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Wijziging pensioenregeling postactieven: Hof Amsterdam 12 juni 2012’, Juridisch up to Date 20120105

Maarten bespreekt de vraag of en op welke wijze de pensioenregeling kan worden gewijzigd als het gaat om dergelijke gewezen deelnemers en gepensioneerden (ook wel postactieven genoemd)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Geen bijstortingsverplichting werkgever ondanks contractuele afspraken, Pensioenalert 2012

Aan de hand van het Unisys-vonnis bespreekt Mark wanneer en waarom een werkgever wel en niet gehouden is tot bijstorting aan het pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Het reële pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst, TPV 2012, 30

Auteurs laten zien waarom het reële pensioencontract onder de Pensioenwet geen uitkeringsovereenkomst is maar een premieovereenkomst. Bij het reële pensioencontract is er geen vastgestelde uitkering… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Het reële pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst, TPV 2012, 39

Auteurs laten zien waarom het reële pensioencontract onder de Pensioenwet geen uitkeringsovereenkomst is maar een premieovereenkomst. Introductie van het reële pensioencontract is geen onzekere zekerheid (uitkeringsovereenkomst) maar zekere onzekerheid (premieovereenkomst)… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. de Greef, Instemmingsrecht bij PPI: rustig slapen of opletten, P&P 2012

Auteurs verduidelijken dat en waarom het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij de premiepensioeninstelling niet goed is geregeld… Bekijk publicatie…

Heemskerk, R. de Greef, Medezeggenschap bij PPI is gatenkaas, P&P 2012

In deze bijdrage analyseren wij, na een korte weergave van de karakteristieken van de premiepensioeninstelling (PPI), de juridische lacunes bij de medezeggenschapsregels voor pensioenregelingen bij PPI’s. Aan het slot doen wij voorstellen om die medezeggenschap wettelijk of contractueel goed te regelen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenstelsel van de toekomst vergt groot onderhoud, Mr. Magazine 2012-11

Interview met mr. magazine over ontwikkelingen in het Nederlandse pensioenstelsel… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Verhoging en mismatch pensioenleeftijden: oppassen en aanpassen, Pensioenalert 2012

Auteur laat zien dat de afwijkende pensioenleeftijden (AOW fiscaal en pensioenontslag) afstemming vereisen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Vetorecht OR over wijziging pensioen én uitvoeringovereenkomst, Pensioenalert 2012

Auteur bespreekt de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad bij wijziging van de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst… Bekijk publicatie…

Heemskerk, werknemers binden aan instemming van de OR en het fondsbestuur, P&P 2012-5

Auteur bespreekt of werknemers contractueel gebonden kunnen worden aan wijzigingen van de pensioenovereenkomst door instemming van de ondernemingsraad of het pensioenfondsbestuur… Bekijk publicatie…

Heemskerk c.s., Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek: geen uitgewerkte rechtsverhouding en (on)voorwaardelijke indexatieperikelen, TPV 2012, 42

Auteurs bespreken mede aan de hand van het Delta Lloyd arrest de mogelijkheden tot wijzigingen in de pensioendriehoek. Daarbij gaan zij tevens in op de uitgewerkte rechtsverhouding en de mogelijkheden om onvoorwaardelijke indexatie te wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Zet het Lufthansa-arrest een streep door pensioenontslag onder 65 jaar?, AR 2012, 28

De auteur analyseert in dit artikel de (on)mogelijkheid om pensioenontslag toe te passen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd zonder in strijd te handelen met het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Hij staat tevens kort stil bij de nationale ontwikkelingen rondom de pensioenleeftijd, aan de hand van het Lufthansa-arrest van het HvJ EU… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘ECN & NRG vangen wederom bot’, IPNederland 2011

Hierin wordt één van de uitspraken besproken die het ECN-saga rijk is. Het betreft o.m. de vraag in hoeverre het de werkgever ECN/NRG vrij stond om de middelen van een depotovereenkomst toe te voegen aan een gesepareerd beleggingsdepot… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Gepensioneerde wint zaak tegen Bpf’, IPNederland 2011

Teun bespreekt een typisch geschil tussen een gepensioneerde en een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Namelijk over de vraag of de gepensioneerde recht heeft op het bedrag dat op het pensioenoverzicht staat (€ 40.000), of op het bedrag waar hij volgens het pensioenreglement recht op heeft (€ 22.000)… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Verplichte waardeoverdracht kan echt niet’, PM 2011/72

Teun pleit tegen een wettelijke verplichte waardeoverdracht bij einde dienstverband. Dit naar aanleiding van een eerder pleidooi daarvoor door Mr. Meijer… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Waardeoverdracht kan tot forse bijbetalingsverplichtingen leiden’, ArbeidsRecht 2011/52

Bij indiensttreding (maar overigens bij uitdiensttreding) kan de werkgever geconfronteerd worden met bijbetalingsverplichtingen. Die kunnen fors zijn, al naar gelang de specifieke situatie. Teun zet dit nader uiteen in deze publicatie. Overigens: sindsdien is er wetgeving gekomen die al te forse bijstortingen voorkomt… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Noot bij HR 26-11-2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9268’, PJ 2011/17

Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch waarmee vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling fiscaal tot drie jaar beperkt blijft. Uitweg via negatief loon doorgesneden… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Impasse Pensioenakkoord door juridische belemmeringen: invaren een zinkend schip?’, Pensioen Magazine 2011, 87

In de deze bijdrage analyseren Maarten en Mark of pensioenaanspraken en pensioenrechten zonder instemming van de rechthebbenden in een nieuw pensioenstelsel kunnen worden ingebracht… Bekijk publicatie…

Minnaard e.a., ‘Juridische aspecten van korten van pensioenen’, TPV 2011/8

De vermindering van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten is een uitzonderlijke herstelmaatregel, zowel in een nationale als in een internationale context. In Nederland komt deze bevoegdheid alleen toe aan pensioenfondsen en niet aan verzekeringsmaatschappijen. De wet en parlementaire geschiedenis zijn niet volstrekt helder en laten een aantal essentiële vragen helaas onbeantwoord. Tevens is niet geheel duidelijk of de wijze waarop met de kortingsmogelijkheid wordt

omgegaan wel in overeenstemming is met de IORP-Richtlijn. In dit artikel wordt een aantal belangrijke deelterreinen verkend, zonder dat de auteurs de pretentie hebben op elke vraag een antwoord te hebben. Hopelijk wordt hiermee het juridische debat over de kortingsregeling verder gestimuleerd… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Kortingsmaatregelen bij pensioenfondsen’, Juridisch up to Date

De Nederlandse pensioenfondsen, ooit toonbeelden van financiële rust en zekerheid, varen sinds de financiële crisis in turbulente wateren. In deze bijdrage staat Maarten stil bij de juridische achtergronden van deze kortingsmaatregelen en de risico’s… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Pensioenakkoord knaagt aan rechten’, Het Financieele Dagblad 2011

Maarten en Mark bespreken de gevolgen als het zgn. Pensioenakkoord werkelijkheid zou worden… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Van pensioenakkoord naar pensioencontract’, Juridisch up to Date 20110120

In deze bijdrage komt het Pensioenakkoord ter sprake, en met name wat daar op volgt: de vertaling naar de praktijk… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Ambtenaren die doorwerken na 65 jaar lijden pensioenverlies, P&P 2011

In deze bijdrage belichtte ik twee belemmeringen voor ambtenaren om door te werken na 65 jaar: het automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst en een pensioenkorting wegens verlies van VUT- en prepensioenrechten… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Eenzijdige wijziging pensioenregeling na instemming OR niet zonder meer toegestaan, Pensioenalert 2011

Aan de hand van rechtspraak laat Mark zien dat instemming van de ondernemingsraad niet zonder meer betekent dat de werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk en Minnaard, Impasse Pensioenakkoord door juridische belemmeringen: invaren een zinkend schip, PM 2011

Mark en Maarten laten zien dat en waarom er juridische belemmeringen zijn voor het Pensioenakkoord. Zij behandelen onder meer de vraag waarom invaren (wijziging pensioenregeling gevolgd door collectieve waardeoverdracht) door het vetorecht van belanghebbenden problematisch is voor de implementatie van de wijziging… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Leidt de hogere AOW-leeftijd tot leeftijdsdiscriminatie, P&P 2011-12

Leidt een hogere AOW-leeftijd en het overnemen daarvan in arbeidsovereenkomst en pensioenreglement tot leeftijdsdiscriminatie en wat  zijn de gevolgen daarvan? Na een analyse van de wetsvoorstellen en aan de hand van rechtspraak concludeer ik dat de wetgever geen verboden leeftijdsonderscheid maakt. Daarnaast toon ik aan dat sociale partners kansrijk zijn om de verschillende pensioenleeftijd in het pensioenreglement voor verschillende leeftijdscohorten juridisch te rechtvaardigen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenakkoord geblokkeerd door juridische bezwaren, Pensioenalert 2011

Auteur bespreekt waarom het doorvoeren van het Pensioenakkoord wordt geblokkeerd door juridische bezwaren… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij CGB 2011-109, in: CGB oordelenbundel 2011

Bekijk publicatie…

Huijg, ‘(Eenzijdig) beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan postactieven’, TRA 2010/57

In 2006 hebben werkgevers en masse eenzijdig hun werkgeversbijdrage in de ziektekosten van pensioengerechtigden beëindigd. Sindsdien is daarover veel geprocedeerd. Dit artikel zet de belangrijkste conclusies uiteen, gebaseerd op vijftien ziektekostenuitspraken. Deze conclusie zijn ook van belang voor het wijzigen van de pensioenovereenkomst… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘(Geen) verjaring van de verplichting van pensioenuitvoerders tot het doen van uitkeringen’, JutD 2010-0048

Teun bespreekt een uitspraak van Hof Den Bosch uit 2010. Daarin staat de vraag centraal of vorderingen omtrent pensioen verjaren. Met name wordt ingegaan op artikel 59 Pensioenwet… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘noot bij Rb. ‘s-Gravenhage 25-11-2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BK9105’, PJ 2010, 62

Maarten bespreekt in een noot de uitspraak van Rechtbank Den Haag die een langere periode van vrijwillige voortzetting toestaat dan 3 jaar… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Waardeoverdracht pensioen’, Het Financieele Dagblad 2010

Maarten bespreekt met Anne Mulder de bij betalingsproblematiek bij individuele waardeoverdracht… Bekijk publicatie…

Heemskerk, AOW-leeftijd naar 67 jaar: en het aanvullend pensioen, P&P 2010-1/2

Centraal in deze bijdrage staan de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd voor het aanvullend pensioen. Daarbij ga ik in op de vraag of de verhoging van de AOW-leeftijd leeftijdsdiscriminatie is in de AOW of het aanvullend pensioen. Tevens bespreek ik de effecten voor zogenaamde zware beroepen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Gelijke behandeling, in: E. Lutjens, Pensioenwet, analyse en commentaar, Deventer, Kluwer 2010

Dit hoofdstuk gaat over de gelijke behandelingsnormen, wetgeving en rechtspraak die van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Instemmingsrecht OR uit Pensioenwet is gebrekkig, P&P 2010

Mark presenteert enkele onderzoeksresultaten uit zijn onderzoek naar de rechtspositie van de ondernemingsraad bij pensioen. Hij laat zien dat het instemmingsrecht in de pensioenwet gebrekkig is geregeld… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Is pensioenontslag bij 65 jaar nog steeds geldig?, AR 2010, 8

In dit artikel bespreken auteurs of de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (pensioenontslag). Zij betrekken daarbij tevens het wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens Pensioenontslagbeding bij 65 jaar wel rechtsgeldig, PM 2010, 30

Auteurs bespreken dat en waarom het pensioenontslagbeding bij 65 jaar rechtsgeldig is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, annotatie bij CRvB 26 april 2010, in: CGB Oordelenbundel 2010

Auteurs bespreken dat en waarom het pensioenontslagbeding bij 65 jaar rechtsgeldig is… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Beëindiging/wijziging van arbeidsvoorwaarde van gepensioneerden is lastig’, JutD 2009-0132

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (2006) hebben werkgevers hun ziektekostenbijdrage aan gepensioneerden beëindigd. Dit heeft geleid tot een stroom aan jurisprudentie. In dit artikel wordt de balans opgemaakt en worden de vuistregels gedeeld die voortvloeien uit die jurisprudentie… Bekijk publicatie…

Huijg, Hof Den Haag 9 september 2014, PJ 2014-163

Deze zaak gaat over het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst, en de gevolgen daarvan voor partijen. Het Hof oordeelt o.m. dat de werkgever daarna niet verplicht meer is kostenopslagen en uitvoeringskosten te betalen.  Teun zet alle relevante rechtspraak en literatuur bondig uiteen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Waardeoverdracht pensioenrechten’, Het Financieele Dagblad 2009

Maarten reageert op een artikel in het FD van The Gommer die stelde dat werkgevers met werknemers kunnen overeenkomen dat van waardeoverdracht kan worden afgezien. Maarten  kwalificeert dit als riskant voor de werkgever… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Kans klein dat pensioenontslag bij 65 jaar leeftijdsdiscriminatie is, TAP 2009-5

Mark analyseert waarom de kans klein is dat pensioenontslag bij de AOW-leeftijd leeftijdsdiscriminatie vormt… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Uitsluiting van pensioen wegens leeftijdsverschil, TRA 2009, 35

Auteurs bespreken het Bartsch arrest van het HvJ EU van 23 september 2008 over de uitsluiting van nabestaandenpensioen bij een leeftijdsverschil, die discriminatoir is… Bekijk publicatie…

Minnaard e.a., ‘Keuzerecht werkgever bij overgang van onderneming’, Pensioen & Praktijk, nr. 7/8, 2008

Maarten bespreekt tezamen met drie andere schrijvers het keuzerecht werkgever bij overgang van onderneming n.a.v. een artikel van Prof. dr. E. Lutjens in Pensioen & Praktijk, nr. 5, 2008… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioen in de knel tussen fiscaal en civiel’, Forfaitair 2008/189

Pensioenregelingen worden inhoudelijk gevormd naar wat fiscaal mogelijk is, al is dat soms tot net aan het randje. Het civielrechtelijke kader volgt dus meestal het fiscale. Maar hoe wijzigingen in de fiscale faciliëring civielrechtelijk moeten worden doorgevoerd, is een probleem dat aan de praktijk wordt overgelaten… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Ouderenregeling sociaal plan: het mag weer, SMA 2008

In deze bijdrage gaat auteur na wanneer een ouderenregeling in een sociaal plan is toegestaan. Aanvankelijk oordeelden zowel de Commissie Gelijke Behandeling als menig kantonrechter dat de ouderenregeling in een sociaal plan verboden leeftijdsonderscheid vormde. Auteur bespreekt de andere richting die is ingeslagen in oordelen en na het in september 2007 uitgebrachte advies ‘Leeftijdsonderscheid in sociale plannen’ van de CGB. Hij analyseert daarbij tevens hoe de CGB-opvatting ‘nieuwe stijl’ zich verhoudt tot de (Europese) wet- en regelgeving… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Tijdsonevenredige uitvoeringskosten premieovereenkomst: discriminatie ligt nog steeds op de loer, P&P 2008

Schrijvers waarschuwen dat het ineens nemen van uitvoeringskosten aan het begin van de looptijd van de pensioenregeling (premieovereenkomst) nog steeds op gespannen voet kan staan met gelijkebehandelingsvoorschriften… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘De Pensioenwet’, ArbeidsRecht 2007, 26

Op 1 januari 2007 heeft de Pensioenwet de verouderde, na talloze wijzigingen met plakband en elastiek aan elkaar hangende, Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) vervangen. Met de op moderne leest geschoeide Pensioenwet verandert veel en eigenlijk ook heel weinig. In deze bijdrage geven wij  mrs. Minnaard en Kuypers een overzicht van wat anders wordt, hoe en wanneer in… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioen-bv kan nog steeds’, Het Financieele Dagblad

Maarten bespreekt in het FD de mogelijkheden van een Pensioen-BV… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioenwet’, Juridisch up to Date 200700-25

De Pensioenwet heeft per 1 januari 2007 de oude, na talloze wijzigingen met plakband en elastiekjes aan elkaar hangende Pensioenen spaarfondsenwet (PSW) vervangen. Toch is niet alleen sprake van een cosmetische operatie. Ook inhoudelijk is veel veranderd en zijn met name de eisen die aan de communicatie worden gesteld flink aangescherpt. In dit korte artikel worden de meest in het oog springende wijzigingen toegelicht… Bekijk publicatie…

Heemskerk , De (on)houdbaarheid van wachttijd en drempelperiode in de pensioenregeling TPV 2007-2

De Pensioenwet verbiedt vanaf 1 januari 2008 een wachttijd en drempelperiode voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen terwijl voor het ouderdomspensioen een maximumperiode van twee maanden geldt. Zelfs die volgens de Pensioenwet toegestane wachttijd en drempelperiode bij ouderdomspensioen van twee maanden kan echter verboden zijn, namelijk wanneer het leidt tot indirecte discriminatie van werknemers met een tijdelijk contract… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Naschrift bij Vas Nunes, SR 2007, 12

Hierin reageert de auteur op de reactie van Vas Nunes op zijn bijdrage de gevolgen van verboden pensioenontslag, met name ten aanzien van de vragen of de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij pensioenontslag en de sancties op verboden pensioenontslag… Bekijk publicatie…

Heemskerk, S.H. Kuiper, Tijdsonevenredige kosten bij premieovereenkomsten verboden, P&P 2007-7/8

Schrijvers waarschuwen dat het ineens nemen van uitvoeringskosten aan het begin van de looptijd van de pensioenregeling (premieovereenkomst) op gespannen voet kan staan met gelijkebehandelingsvoorschriften… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘De pensioengevolgen van de verkoop van ondernemingen’, ArbeidsRecht 2006, 51

In dit artikel worden de belangrijkste pensioengerelateerde zaken beschreven die bij de verkoop van een onderneming spelen, zoals de vraag of een pensioenregeling bij verkoop mee overgaat, de uitvoering van de pensioenregeling en het vraagstuk van (collectieve) waardeoverdracht. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de van toepassing zijnde verslaggevingsregels… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Met wetsvoorstel pensioen is niets mis’, Het Financieele Dagblad

Maarten bespreekt in het FD de vrijwillige aansluiting van ondernemingen bij bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Commissie gelijke behandeling schept overgangsrecht seniorenregeling, NJB 15 september 2006

Mark laat zien dat het leeftijdsonderscheid in seniorenregeling door de Commissie Gelijke Behandeling door middel van overgangsrecht houdbaar blijft… Bekijk publicatie…

Heemskerk, De gevolgen van verboden pensioenontslag, SR 2006

In deze bijdrage analyseer ik wanneer er sprake is van verboden pensioenontslag – leeftijdsonderscheid bij einde arbeidsovereenkomst –en bespreek ik de rechtsgevolgen (nietigheid of vernietigbaarheid. Daarbij komen de (financiële) consequenties (loon en pensioen) voor werkgever en werknemer (of ambtenaar) aan de orde… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Discrimineert de kantonrechter naar leeftijd, AR 2006, 23

De ontslagvergoeding die kantonrechters hanteren bij ontbindingsprocedures is gebaseerd op leeftijdsonderscheid. In deze bijdrage gaat de auteur na of dit leeftijdsonderscheid gerechtvaardigd is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Leeftijdsdiscriminatie bedreigt arbeidsvoorwaarden. Hoe demonteer ik de tijdbom van leeftijdsdiscriminatie, NJB 2006, 8

In deze bijdrage bespreekt Mark dat het verbod van leeftijdsdiscriminatie uit de WGBL de arbeidsvoorwaarden bedreigt. Hij laat tevens zien wanneer het leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd en daarmee toelaatbaar is… Bekijk publicatie…

Heemskerk, M. Dankbaar, in: Oordelenbundel CGB, Leeftijd, Wolf 2006

Auteurs bespreken de belangrijkste oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over het verbod van leeftijdsonderscheid (WGBL) in 2006 en plaatsen deze in context… Bekijk publicatie…

Huijg, Rb. Rotterdam 25 februari 2005, PJ 2012/181

Deze uitspraak betreft de heropening van de vereffening van een oorspronkelijk in liquidatie verkerend pensioenfonds. Voor een juiste context bespreekt Teun o.m. de fase van vereffening en de vrijwaring die DNB verplicht bij een buy-out… Bekijk publicatie…

Heemskerk, M. Dankbaar, in: Oordelenbundel CGB, leeftijd, Wolf 2005

Auteurs bespreken de belangrijkste oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling over het verbod van leeftijdsonderscheid (WGBL) in 2005 en plaatsen deze in context… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Leeftijdsonderscheid bij werknemerspremies: actuarieel toegestaan of verboden verschil in beloning?, TPV 2005-3

Centraal in dit artikel staat de vraag of het leeftijdsonderscheid in de werknemerspremies verboden leeftijdsonderscheid vormt. Auteurs bespreken aan de hand van wet- en regelgeving en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling of er een actuariële uitzondering van toepassing is of een objectieve rechtvaardiging voor het verschil in beloning… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Ontslagrecht voor 65-plussers is onduidelijk, SMA 2005-3

In dit artikel analyseert de auteur dat en waarom het ontslagrecht voor 65-plussers onduidelijk is. Hij bespreekt wet- en regelgeving en jurisprudentie voor 65-plussers, benoemt juridische knelpunten en doet verbetervoorstellen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Arbeidsdeelname oudere werknemers: probleemanalyse, TPV 2004-3

Auteur presenteert een probleemanalyse voor de door de overheid gewenste verhoging van de arbeidsdeelname van oudere werknemers… Bekijk publicatie…

Heemskerk, E. Lutjens, Fiscale moord op vervroegde pensionering, Een toelaatbaar overheidsoptreden? NJB 2004-1

Auteurs bespreken de toelaatbaarheid van de overheidsmaatregelen om vervroegde uittreding (VUT) en prepensioen af te schaffen… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Pensioenontslag tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie, TPV 2004-3

Aan de hand van het ING-arrest van het Hof Amsterdam van 4 december 2003 belicht auteur dat en waarom pensioenontslag tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie vormt… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Verplichte pensionering en leeftijdsdiscriminatie, P&P 2004-12

Deze bijdrage gaat over de samenhang tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en pensioen. De pensioenleeftijd is daarin de schakel met het einde van de arbeidsovereenkomst. In het eerste deel van deze bijdrage ga ik in op de vraag hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt indien partijen (g)een pensioenleeftijd zijn overeengekomen. In het tweede deel behandel ik de vraag wanneer deze (verplichte) pensionering leeftijdsdiscriminatie vormt conform de WGBL… Bekijk publicatie…

Heemskerk, Vervroegd pensioen zonder dat de arbeidsovereenkomst eindigt, SR 2003, 70

Auteur bespreekt de juridische verhouding tussen einde arbeidsovereenkomst en (vervroegd) pensioen… Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search