Vervalt indexatie ex-werknemers na opzegging uitvoeringsovereenkomst en liquidatie pensioenfonds? Rechtsbescherming ex-werknemers bij pensioenwijzigingen na einde arbeidsovereenkomst

Mark Heemskerk schreef voor Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) een annotatie bij het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267. Bekijk publicatie …

Start typing and press Enter to search