Vrijstellingen na de Wet toekomst pensioenen: actuariële en financiële gelijkwaardigheid blijft knellen

In het artikel ‘Eindigt de vrijstelling na de Wet toekomst pensioenen’ signaleerden Mark Heemskerk en Corey Dekkers n.a.v. het conceptbesluit toekomst pensioenen een aantal knelpunten voor de vrijgestelde regeling na de Wet toekomst pensioenen. In maart 2023 is het ontwerpbesluit Wet toekomst pensioenen gepubliceerd (ontwerpbesluit). In deze bijdrage constateren Mark en Corey dat ondanks enkele wijzigingen de knelpunten niet zijn weggenomen. De nieuwe actuariële en financiële gelijkwaardigheid verschijnt. De echte vraag is of de vrijstelling daarna verdwijnt. Bekijk publicatie …

Start typing and press Enter to search