logo-icon

Wet toekomst pensioenen

Ons pensioenstelsel op de schop

In deze bijdrage (zie pdf) leest u de wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen.” Het wetsvoorstel is een uitwerking van het Pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners in de zomer van 2020 hebben gesloten. Het wetsvoorstel werd op 16 januari 2020 voor internetconsultatie gepubliceerd en is na behoorlijke wijzigingen aangenomen door de Tweede Kamer. Nu is de Eerste Kamer aan zet en ligt het gewijzigde wetsvoorstel daar ter behandeling. Als de Eerste Kamer het gewijzigde wetsvoorstel aanneemt, dan zal de pensioenwet luiden zoals u in deze uitgave leest.

De blauw gearceerde tekst is de nieuwe tekst als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Nieuw ten opzichte van hoe de Pensioenwet nu al luidt. De doorgehaalde tekst verdwijnt als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De onderstreepte tekst bevat een link naar de bron waarnaar wordt verwezen.

Vragen? Neem contact op via info@heldlaw.nl

Start typing and press Enter to search